Agnes Holding AS
Juridisk navn:  Agnes Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94860000
Postboks 60 Fornebuveien 84 Fax:
1324 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 892048142
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Etableringsdato: 9/21/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-0.53%
Egenkapital  
  
2.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.965.000 3.986.000 3.843.000 4.303.000 3.933.000
Egenkapital: 144.843.000 140.647.000 145.237.000 147.894.000 142.706.000
Regnskap for  Agnes Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -46.000 -14.000 -21.000 -14.000 -68.000
Driftsresultat -46.000 -14.000 -21.000 -14.000 -68.000
Finansinntekter 4.011.000 4.000.000 4.010.000 4.317.000 4.002.000
Finanskostnader 0 0 -147.000 0 -2.000
Finans 4.011.000 4.000.000 3.863.000 4.317.000 4.000.000
Resultat før skatt 3.965.000 3.986.000 3.843.000 4.303.000 3.933.000
Skattekostnad -20.000 -25.000 0 -114.000 -14.000
Årsresultat 3.946.000 3.961.000 3.843.000 4.189.000 3.919.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.438.000 140.438.000 140.438.000 140.438.000 140.438.000
Sum omløpsmidler 4.441.000 241.000 4.805.000 7.578.000 2.290.000
Sum eiendeler 144.879.000 140.679.000 145.243.000 148.016.000 142.728.000
Sum opptjent egenkapital 141.043.000 137.097.000 141.687.000 144.844.000 140.656.000
Sum egenkapital 144.843.000 140.647.000 145.237.000 147.894.000 142.706.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 31.000 6.000 122.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 144.879.000 140.678.000 145.243.000 148.016.000 142.728.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -14.000 -21.000 -14.000 -68.000
Driftskostnader -46.000 -14.000 -21.000 -14.000 -68.000
Driftsresultat -46.000 -14.000 -21.000 -14.000 -68.000
Finansinntekter 4.011.000 4.000.000 4.010.000 4.317.000 4.002.000
Finanskostnader 0 0 -147.000 0 -2.000
Finans 4.011.000 4.000.000 3.863.000 4.317.000 4.000.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.946.000 3.961.000 3.843.000 4.189.000 3.919.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 140.438.000 140.438.000 140.438.000 140.438.000 140.438.000
Sum anleggsmidler 140.438.000 140.438.000 140.438.000 140.438.000 140.438.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 2.309.000 0
Kasse, bank 4.441.000 241.000 4.805.000 5.269.000 2.290.000
Sum omløpsmidler 4.441.000 241.000 4.805.000 7.578.000 2.290.000
Sum eiendeler 144.879.000 140.679.000 145.243.000 148.016.000 142.728.000
Sum opptjent egenkapital 141.043.000 137.097.000 141.687.000 144.844.000 140.656.000
Sum egenkapital 144.843.000 140.647.000 145.237.000 147.894.000 142.706.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 28.000 25.000 0 114.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 6.000 6.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 31.000 6.000 122.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 144.879.000 140.678.000 145.243.000 148.016.000 142.728.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.405.000 210.000 4.799.000 7.456.000 2.268.000
Likviditetsgrad 1 123.4 7.8 800.8 62.1 104.1
Likviditetsgrad 2 123.4 7.8 800.8 62.2 104.1
Soliditet 1 1 1 99.9 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 1967.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.7 2.8 2.7 2.9 2.8
Signatur
14.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex