Agro & Miljø AS
Juridisk navn:  Agro & Miljø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90755141
Kongsbergveien 2 Kongsbergveien 2 Fax: 69334461
1623 Gressvik 1623 Gressvik
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 990853339
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/19/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Onsøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.84%
Resultat  
  
-49.29%
Egenkapital  
  
9.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.231.000 8.004.000 8.547.000 8.459.000 6.144.000
Resultat: 284.000 560.000 285.000 285.000 72.000
Egenkapital: 2.303.000 2.102.000 1.676.000 1.462.000 1.252.000
Regnskap for  Agro & Miljø AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.231.000 8.004.000 8.547.000 8.459.000 6.144.000
Driftskostnader -7.946.000 -7.437.000 -8.252.000 -8.165.000 -6.074.000
Driftsresultat 285.000 567.000 295.000 295.000 72.000
Finansinntekter 6.000 3.000 5.000 6.000 4.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -14.000 -15.000 -4.000
Finans -2.000 -7.000 -9.000 -9.000 0
Resultat før skatt 284.000 560.000 285.000 285.000 72.000
Skattekostnad -82.000 -134.000 -71.000 -75.000 -19.000
Årsresultat 201.000 426.000 215.000 210.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 647.000 449.000 534.000 296.000 382.000
Sum omløpsmidler 3.366.000 3.368.000 2.649.000 3.415.000 1.730.000
Sum eiendeler 4.013.000 3.817.000 3.183.000 3.711.000 2.112.000
Sum opptjent egenkapital 2.203.000 2.002.000 1.576.000 1.361.000 1.151.000
Sum egenkapital 2.303.000 2.102.000 1.676.000 1.462.000 1.252.000
Sum langsiktig gjeld 75.000 136.000 197.000 24.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 1.635.000 1.579.000 1.310.000 2.226.000 837.000
Sum gjeld og egenkapital 4.014.000 3.818.000 3.184.000 3.712.000 2.112.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.231.000 8.004.000 8.547.000 8.420.000 6.038.000
Andre inntekter 0 0 0 39.000 106.000
Driftsinntekter 8.231.000 8.004.000 8.547.000 8.459.000 6.144.000
Varekostnad -3.036.000 -3.207.000 -3.807.000 -4.033.000 -2.667.000
Lønninger -3.469.000 -2.878.000 -3.031.000 -2.850.000 -2.361.000
Avskrivning -265.000 -164.000 -147.000 -106.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.176.000 -1.188.000 -1.267.000 -1.176.000 -952.000
Driftskostnader -7.946.000 -7.437.000 -8.252.000 -8.165.000 -6.074.000
Driftsresultat 285.000 567.000 295.000 295.000 72.000
Finansinntekter 6.000 3.000 5.000 6.000 4.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -14.000 -15.000 -4.000
Finans -2.000 -7.000 -9.000 -9.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 201.000 426.000 215.000 210.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 49.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 647.000 449.000 534.000 296.000 334.000
Sum varige driftsmidler 647.000 449.000 534.000 296.000 382.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 647.000 449.000 534.000 296.000 382.000
Varebeholdning 505.000 454.000 248.000 298.000 147.000
Kundefordringer 1.962.000 1.789.000 1.556.000 2.268.000 867.000
Andre fordringer 69.000 120.000 130.000 87.000 74.000
Sum investeringer 0 0 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 831.000 1.005.000 712.000 760.000 640.000
Sum omløpsmidler 3.366.000 3.368.000 2.649.000 3.415.000 1.730.000
Sum eiendeler 4.013.000 3.817.000 3.183.000 3.711.000 2.112.000
Sum opptjent egenkapital 2.203.000 2.002.000 1.576.000 1.361.000 1.151.000
Sum egenkapital 2.303.000 2.102.000 1.676.000 1.462.000 1.252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 14.000 29.000 24.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.000 136.000 197.000 24.000 23.000
Leverandørgjeld 562.000 613.000 513.000 1.525.000 244.000
Betalbar skatt 96.000 149.000 65.000 75.000 0
Skyldig offentlige avgifter 619.000 541.000 468.000 370.000 363.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 358.000 276.000 264.000 257.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 1.635.000 1.579.000 1.310.000 2.226.000 837.000
Sum gjeld og egenkapital 4.014.000 3.818.000 3.184.000 3.712.000 2.112.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.731.000 1.789.000 1.339.000 1.189.000 893.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.1 2 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.8 1.5 1.9
Soliditet 57.4 55.1 52.7 39.4 59.3
Resultatgrad 3.5 7.1 3.5 3.5 1.2
Rentedekningsgrad 35.6 56.7 21.1 20.1 19.0
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.9 1.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 7.3 14.9 9.4 8.1 3.6
Signatur
15.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex