Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agromiljø AS
Juridisk navn:  Agromiljø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51712020
Fåholmen 3 Fåholmen 3 Fax: 51712025
4160 Finnøy 4160 Finnøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Finnøy
Org.nr: 992138394
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 12/10/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: agromiljø drift as
Revisor: Capax As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.86%
Resultat  
  
-51.19%
Egenkapital  
  
4.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 26.352.000 24.207.000 17.517.000 18.164.000 17.572.000
Resultat: 2.095.000 4.292.000 1.920.000 3.380.000 3.285.000
Egenkapital: 8.464.000 8.076.000 6.002.000 6.013.000 5.998.000
Regnskap for  Agromiljø AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 26.352.000 24.207.000 17.517.000 18.164.000 17.572.000
Driftskostnader -24.341.000 -19.973.000 -15.702.000 -14.978.000 -14.379.000
Driftsresultat 2.011.000 4.234.000 1.814.000 3.186.000 3.192.000
Finansinntekter 84.000 73.000 117.000 196.000 102.000
Finanskostnader 0 -14.000 -11.000 -2.000 -10.000
Finans 84.000 59.000 106.000 194.000 92.000
Resultat før skatt 2.095.000 4.292.000 1.920.000 3.380.000 3.285.000
Skattekostnad -207.000 -668.000 -381.000 -716.000 -763.000
Årsresultat 1.887.000 3.625.000 1.539.000 2.664.000 2.522.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.762.000 497.000 349.000 410.000 285.000
Sum omløpsmidler 24.259.000 24.644.000 20.593.000 18.199.000 13.634.000
Sum eiendeler 26.021.000 25.141.000 20.942.000 18.609.000 13.919.000
Sum opptjent egenkapital 6.964.000 6.576.000 4.502.000 4.513.000 4.498.000
Sum egenkapital 8.464.000 8.076.000 6.002.000 6.013.000 5.998.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.557.000 17.065.000 14.941.000 12.596.000 7.921.000
Sum gjeld og egenkapital 26.021.000 25.141.000 20.943.000 18.609.000 13.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.352.000 24.207.000 17.517.000 18.164.000 17.572.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 26.352.000 24.207.000 17.517.000 18.164.000 17.572.000
Varekostnad -15.396.000 -11.570.000 -8.961.000 -8.312.000 -9.337.000
Lønninger -5.205.000 -4.677.000 -3.787.000 -3.286.000 -3.320.000
Avskrivning -188.000 -175.000 -144.000 -101.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.552.000 -3.551.000 -2.810.000 -3.279.000 -1.646.000
Driftskostnader -24.341.000 -19.973.000 -15.702.000 -14.978.000 -14.379.000
Driftsresultat 2.011.000 4.234.000 1.814.000 3.186.000 3.192.000
Finansinntekter 84.000 73.000 117.000 196.000 102.000
Finanskostnader 0 -14.000 -11.000 -2.000 -10.000
Finans 84.000 59.000 106.000 194.000 92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.550.000 -1.550.000 -2.650.000 -2.500.000
Årsresultat 1.887.000 3.625.000 1.539.000 2.664.000 2.522.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 899.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 863.000 497.000 349.000 410.000 285.000
Sum varige driftsmidler 1.762.000 497.000 349.000 410.000 285.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.762.000 497.000 349.000 410.000 285.000
Varebeholdning 4.602.000 6.504.000 5.717.000 4.198.000 3.474.000
Kundefordringer 6.702.000 6.044.000 5.992.000 5.629.000 4.459.000
Andre fordringer 97.000 927.000 880.000 244.000 468.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.858.000 11.170.000 8.004.000 8.128.000 5.233.000
Sum omløpsmidler 24.259.000 24.644.000 20.593.000 18.199.000 13.634.000
Sum eiendeler 26.021.000 25.141.000 20.942.000 18.609.000 13.919.000
Sum opptjent egenkapital 6.964.000 6.576.000 4.502.000 4.513.000 4.498.000
Sum egenkapital 8.464.000 8.076.000 6.002.000 6.013.000 5.998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.545.000 9.820.000 8.961.000 6.430.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.558.000 3.346.000 2.802.000 1.523.000 717.000
Betalbar skatt 207.000 668.000 381.000 716.000 729.000
Skyldig offentlige avgifter 790.000 881.000 820.000 826.000 529.000
Utbytte -1.500.000 -1.550.000 -1.550.000 -2.650.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 957.000 800.000 427.000 452.000 3.445.000
Sum kortsiktig gjeld 17.557.000 17.065.000 14.941.000 12.596.000 7.921.000
Sum gjeld og egenkapital 26.021.000 25.141.000 20.943.000 18.609.000 13.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.702.000 7.579.000 5.652.000 5.603.000 5.713.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.0 1.2 1.3
Soliditet 32.5 32.1 28.7 32.3 43.1
Resultatgrad 7.6 17.5 10.4 17.5 18.2
Rentedekningsgrad 302.4 175.5 1691.0 329.4
Gjeldsgrad 2.1 2.1 2.5 2.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 8.1 17.1 9.2 18.2 23.7
Signatur
25.07.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex