Agv Service AS
Juridisk navn:  Agv Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56323910
c/o SSP AS Bleivassvegen 11 c/o SSP AS Bleivassvegen 11 Fax: 56323910
5347 Ågotnes 5347 Ågotnes
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 988562270
Aksjekapital: 117.700 NOK
Etableringsdato: 7/8/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 600.000 900.000 750.000
Egenkapital: 9.338.000 9.338.000 9.338.000 8.738.000 7.838.000
Regnskap for  Agv Service AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -16.000 -16.000 -16.000 -11.000
Driftsresultat -17.000 -16.000 -16.000 -16.000 -11.000
Finansinntekter 17.000 24.000 658.000 990.000 891.000
Finanskostnader 0 -8.000 -42.000 -75.000 -129.000
Finans 17.000 16.000 616.000 915.000 762.000
Resultat før skatt 0 0 600.000 900.000 750.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 600.000 900.000 750.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.607.000 11.607.000 11.607.000 11.607.000 11.607.000
Sum omløpsmidler 21.000 30.000 943.000 1.225.000 1.348.000
Sum eiendeler 11.628.000 11.637.000 12.550.000 12.832.000 12.955.000
Sum opptjent egenkapital 6.358.000 6.358.000 6.358.000 5.758.000 4.858.000
Sum egenkapital 9.338.000 9.338.000 9.338.000 8.738.000 7.838.000
Sum langsiktig gjeld 2.289.000 2.298.000 3.204.000 4.079.000 5.094.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 6.000 14.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 11.627.000 11.636.000 12.548.000 12.831.000 12.954.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -16.000 -16.000 -16.000 -11.000
Driftskostnader -17.000 -16.000 -16.000 -16.000 -11.000
Driftsresultat -17.000 -16.000 -16.000 -16.000 -11.000
Finansinntekter 17.000 24.000 658.000 990.000 891.000
Finanskostnader 0 -8.000 -42.000 -75.000 -129.000
Finans 17.000 16.000 616.000 915.000 762.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 600.000 900.000 750.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.607.000 11.607.000 11.607.000 11.607.000 11.607.000
Sum anleggsmidler 11.607.000 11.607.000 11.607.000 11.607.000 11.607.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 6.000 194.000 235.000 458.000
Sum omløpsmidler 21.000 30.000 943.000 1.225.000 1.348.000
Sum eiendeler 11.628.000 11.637.000 12.550.000 12.832.000 12.955.000
Sum opptjent egenkapital 6.358.000 6.358.000 6.358.000 5.758.000 4.858.000
Sum egenkapital 9.338.000 9.338.000 9.338.000 8.738.000 7.838.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.289.000 2.298.000 3.204.000 4.079.000 5.094.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 6.000 14.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 6.000 14.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 11.627.000 11.636.000 12.548.000 12.831.000 12.954.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 30.000 937.000 1.211.000 1.326.000
Likviditetsgrad 1 157.2 87.5 61.3
Likviditetsgrad 2 0 0 157.2 87.5 61.3
Soliditet 80.3 80.3 74.4 68.1 60.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 -0.2 6.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 0 0.1 5.1 7.6 6.8
Signatur
04.09.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
RONG MORTEN ARNE
SOLSTRAND ARILD
Prokurister
14.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex