Ah Terminalen AS
Juridisk navn:  Ah Terminalen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90871203
Ytrebygdsvegen 37 Ytrebygdsvegen 37 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 986093443
Aksjekapital: 2.950.000 NOK
Etableringsdato: 9/18/2003
Foretakstype: AS
Tidligere navn: markhus invest as
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.69%
Resultat  
  
0.77%
Egenkapital  
  
8.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.877.000 1.890.000 1.775.000 2.217.000 2.218.000
Resultat: 915.000 908.000 721.000 983.000 863.000
Egenkapital: 8.916.000 8.185.000 7.470.000 6.905.000 6.142.000
Regnskap for  Ah Terminalen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.877.000 1.890.000 1.775.000 2.217.000 2.218.000
Driftskostnader -656.000 -655.000 -652.000 -562.000 -626.000
Driftsresultat 1.222.000 1.235.000 1.124.000 1.655.000 1.593.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 23.000 10.000
Finanskostnader -309.000 -328.000 -405.000 -696.000 -741.000
Finans -307.000 -327.000 -403.000 -673.000 -731.000
Resultat før skatt 915.000 908.000 721.000 983.000 863.000
Skattekostnad -185.000 -193.000 -156.000 -220.000 -233.000
Årsresultat 730.000 715.000 565.000 763.000 630.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.047.000 19.382.000 19.716.000 20.051.000 20.385.000
Sum omløpsmidler 1.419.000 1.189.000 918.000 1.445.000 976.000
Sum eiendeler 20.466.000 20.571.000 20.634.000 21.496.000 21.361.000
Sum opptjent egenkapital 5.899.000 5.168.000 4.453.000 3.888.000 3.125.000
Sum egenkapital 8.916.000 8.185.000 7.470.000 6.905.000 6.142.000
Sum langsiktig gjeld 10.779.000 11.623.000 12.457.000 13.616.000 14.304.000
Sum kortsiktig gjeld 771.000 763.000 707.000 974.000 915.000
Sum gjeld og egenkapital 20.466.000 20.571.000 20.634.000 21.495.000 21.361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.877.000 1.890.000 1.775.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 2.217.000 2.218.000
Driftsinntekter 1.877.000 1.890.000 1.775.000 2.217.000 2.218.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -335.000 -335.000 -335.000 -335.000 -335.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -321.000 -320.000 -317.000 -227.000 -291.000
Driftskostnader -656.000 -655.000 -652.000 -562.000 -626.000
Driftsresultat 1.222.000 1.235.000 1.124.000 1.655.000 1.593.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 23.000 10.000
Finanskostnader -309.000 -328.000 -405.000 -696.000 -741.000
Finans -307.000 -327.000 -403.000 -673.000 -731.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 730.000 715.000 565.000 763.000 630.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 19.047.000 19.382.000 19.716.000 20.051.000 20.385.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.047.000 19.382.000 19.716.000 20.051.000 20.385.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.047.000 19.382.000 19.716.000 20.051.000 20.385.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 582.000 574.000 544.000 674.000 674.000
Andre fordringer 0 0 9.000 9.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 837.000 615.000 365.000 761.000 293.000
Sum omløpsmidler 1.419.000 1.189.000 918.000 1.445.000 976.000
Sum eiendeler 20.466.000 20.571.000 20.634.000 21.496.000 21.361.000
Sum opptjent egenkapital 5.899.000 5.168.000 4.453.000 3.888.000 3.125.000
Sum egenkapital 8.916.000 8.185.000 7.470.000 6.905.000 6.142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 571.000 581.000 582.000 572.000 571.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.779.000 11.623.000 12.457.000 13.616.000 14.304.000
Leverandørgjeld 4.000 4.000 28.000 0 0
Betalbar skatt 194.000 194.000 146.000 219.000 175.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 106.000 98.000 132.000 116.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 466.000 459.000 435.000 623.000 623.000
Sum kortsiktig gjeld 771.000 763.000 707.000 974.000 915.000
Sum gjeld og egenkapital 20.466.000 20.571.000 20.634.000 21.495.000 21.361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 648.000 426.000 211.000 471.000 61.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.3 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.3 1.5 1.1
Soliditet 43.6 39.8 36.2 32.1 28.8
Resultatgrad 65.1 65.3 63.3 74.7 71.8
Rentedekningsgrad 4 3.8 2.8 2.4 2.2
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5
Total kapitalrentabilitet 6 6 5.5 7.8 7.5
Signatur
15.11.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.11.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex