Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aha-holding As
Juridisk navn:  Aha-holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95986810
Fax:
2510 Tylldalen 2510 Tylldalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 999034403
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagen Astrid
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
12.65%
Egenkapital  
  
-8.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 187.000 166.000 165.000 9.807.000 250.000
Egenkapital: 7.042.000 7.696.000 8.370.000 8.746.000 1.006.000
Regnskap for  Aha-holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -3.000 -2.000 0
Driftsresultat 0 0 -3.000 -2.000 0
Finansinntekter 187.000 166.000 168.000 9.809.000 250.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 187.000 166.000 168.000 9.809.000 250.000
Resultat før skatt 187.000 166.000 165.000 9.807.000 250.000
Skattekostnad -40.000 -40.000 -41.000 -97.000 -3.000
Årsresultat 146.000 126.000 124.000 9.710.000 246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.584.000 7.269.000 6.895.000 6.011.000 1.000.000
Sum omløpsmidler 1.299.000 1.967.000 2.716.000 3.832.000 250.000
Sum eiendeler 7.883.000 9.236.000 9.611.000 9.843.000 1.250.000
Sum opptjent egenkapital 7.012.000 7.666.000 8.340.000 8.716.000 6.000
Sum egenkapital 7.042.000 7.696.000 8.370.000 8.746.000 1.006.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 840.000 1.540.000 1.241.000 1.097.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 7.882.000 9.236.000 9.611.000 9.843.000 1.249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -3.000 -2.000 0
Driftskostnader 0 0 -3.000 -2.000 0
Driftsresultat 0 0 -3.000 -2.000 0
Finansinntekter 187.000 166.000 168.000 9.809.000 250.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 187.000 166.000 168.000 9.809.000 250.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -800.000 -500.000 0 0
Årsresultat 146.000 126.000 124.000 9.710.000 246.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.584.000 7.269.000 6.895.000 6.011.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 6.584.000 7.269.000 6.895.000 6.011.000 1.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.299.000 1.967.000 2.716.000 3.832.000 250.000
Sum omløpsmidler 1.299.000 1.967.000 2.716.000 3.832.000 250.000
Sum eiendeler 7.883.000 9.236.000 9.611.000 9.843.000 1.250.000
Sum opptjent egenkapital 7.012.000 7.666.000 8.340.000 8.716.000 6.000
Sum egenkapital 7.042.000 7.696.000 8.370.000 8.746.000 1.006.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 40.000 40.000 41.000 97.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -800.000 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 700.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 840.000 1.540.000 1.241.000 1.097.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 7.882.000 9.236.000 9.611.000 9.843.000 1.249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 459.000 427.000 1.475.000 2.735.000 7.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 2.2 3.5 1.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 2.2 3.5 1.1
Soliditet 89.3 83.3 87.1 88.9 80.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.4 1.8 1.7 99.6 20.0
Signatur
05.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex