Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ahead Invest AS
Juridisk navn:  Ahead Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97522190
Fax:
7355 Eggkleiva 7355 Eggkleiva
Fylke: Kommune:
Trøndelag Skaun
Org.nr: 993299979
Aksjekapital: 120.206 NOK
Etableringsdato: 10/31/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hegle Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-131.68%
Egenkapital  
  
-9.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -344.000 1.086.000 1.658.000 1.066.000 125.000
Egenkapital: 3.397.000 3.741.000 3.655.000 3.025.000 2.954.000
Regnskap for  Ahead Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -75.000 -271.000 -349.000 -46.000 -96.000
Driftsresultat -75.000 -271.000 -349.000 -46.000 -96.000
Finansinntekter 1.662.000 1.802.000 2.573.000 1.481.000 1.042.000
Finanskostnader -1.931.000 -444.000 -565.000 -369.000 -822.000
Finans -269.000 1.358.000 2.008.000 1.112.000 220.000
Resultat før skatt -344.000 1.086.000 1.658.000 1.066.000 125.000
Skattekostnad 0 0 -29.000 4.000 18.000
Årsresultat -344.000 1.086.000 1.629.000 1.071.000 142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 743.000 743.000 743.000 788.000 783.000
Sum omløpsmidler 2.689.000 4.032.000 3.814.000 3.256.000 2.890.000
Sum eiendeler 3.432.000 4.775.000 4.557.000 4.044.000 3.673.000
Sum opptjent egenkapital 3.297.000 3.641.000 3.555.000 2.925.000 2.854.000
Sum egenkapital 3.397.000 3.741.000 3.655.000 3.025.000 2.954.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000 1.034.000 903.000 1.018.000 718.000
Sum gjeld og egenkapital 3.431.000 4.775.000 4.558.000 4.043.000 3.672.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -271.000 -349.000 -46.000 -96.000
Driftskostnader -75.000 -271.000 -349.000 -46.000 -96.000
Driftsresultat -75.000 -271.000 -349.000 -46.000 -96.000
Finansinntekter 1.662.000 1.802.000 2.573.000 1.481.000 1.042.000
Finanskostnader -1.931.000 -444.000 -565.000 -369.000 -822.000
Finans -269.000 1.358.000 2.008.000 1.112.000 220.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -700.000
Årsresultat -344.000 1.086.000 1.629.000 1.071.000 142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 29.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 743.000 743.000 743.000 759.000 759.000
Sum anleggsmidler 743.000 743.000 743.000 788.000 783.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 1.203.000 2.921.000 2.859.000 2.969.000 2.056.000
Kasse, bank 1.383.000 1.109.000 953.000 287.000 833.000
Sum omløpsmidler 2.689.000 4.032.000 3.814.000 3.256.000 2.890.000
Sum eiendeler 3.432.000 4.775.000 4.557.000 4.044.000 3.673.000
Sum opptjent egenkapital 3.297.000 3.641.000 3.555.000 2.925.000 2.854.000
Sum egenkapital 3.397.000 3.741.000 3.655.000 3.025.000 2.954.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 21.000 1.021.000 0 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 1.034.000 903.000 1.018.000 718.000
Sum gjeld og egenkapital 3.431.000 4.775.000 4.558.000 4.043.000 3.672.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.655.000 2.998.000 2.911.000 2.238.000 2.172.000
Likviditetsgrad 1 79.1 3.9 4.2 3.2 4.0
Likviditetsgrad 2 79.1 3.9 4.2 3.2 4.1
Soliditet 9 78.3 80.2 74.8 80.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 -0.6 -0.1 1.2
Gjeldsgrad 0 0.3 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 46.3 32.1 48.8 35.5 25.8
Signatur
10.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex