Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ahlsell Norge AS
Juridisk navn:  Ahlsell Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51818500
Postboks 184 Brobekkveien 80A Fax: 51818600
4068 Stavanger 582 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910478656
Aksjekapital: 83.386.600 NOK
Antall ansatte: 1102
Etableringsdato: 5/22/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.19%
Resultat  
  
-72.28%
Egenkapital  
  
-0.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.580.350.000 5.205.861.000 4.734.587.000 4.385.759.000 4.519.540.000
Resultat: 10.728.000 38.697.000 -31.544.000 -132.782.000 -61.963.000
Egenkapital: 1.305.375.000 1.317.554.000 1.372.965.000 1.409.891.000 260.552.000
Regnskap for  Ahlsell Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.580.350.000 5.205.861.000 4.734.587.000 4.385.759.000 4.519.540.000
Driftskostnader -5.628.481.000 -5.194.299.000 -4.762.638.000 -4.457.398.000 -4.490.016.000
Driftsresultat -48.131.000 11.561.000 -28.050.000 -71.639.000 29.525.000
Finansinntekter 90.306.000 59.100.000 115.231.000 141.772.000 92.442.000
Finanskostnader -31.448.000 -31.964.000 -118.725.000 -202.916.000 -183.929.000
Finans 58.858.000 27.136.000 -3.494.000 -61.144.000 -91.487.000
Resultat før skatt 10.728.000 38.697.000 -31.544.000 -132.782.000 -61.963.000
Skattekostnad -18.080.000 -18.880.000 -5.383.000 22.103.000 4.612.000
Årsresultat -7.352.000 19.817.000 -36.927.000 -110.678.000 -57.351.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.441.575.000 1.046.816.000 1.248.233.000 3.074.356.000 2.957.030.000
Sum omløpsmidler 1.795.680.000 1.811.602.000 1.494.704.000 1.400.358.000 1.539.357.000
Sum eiendeler 3.237.255.000 2.858.418.000 2.742.937.000 4.474.714.000 4.496.387.000
Sum opptjent egenkapital -912.208.000 -899.779.000 -175.071.000 -138.145.000 -27.466.000
Sum egenkapital 1.305.375.000 1.317.554.000 1.372.965.000 1.409.891.000 260.552.000
Sum langsiktig gjeld 445.314.000 5.162.000 14.559.000 1.987.995.000 3.379.813.000
Sum kortsiktig gjeld 1.486.565.000 1.535.703.000 1.355.413.000 1.076.827.000 856.021.000
Sum gjeld og egenkapital 3.237.254.000 2.858.419.000 2.742.937.000 4.474.713.000 4.496.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.534.007.000 5.162.682.000 4.698.187.000 4.362.226.000 4.501.431.000
Andre inntekter 46.342.000 43.179.000 36.400.000 23.533.000 18.109.000
Driftsinntekter 5.580.350.000 5.205.861.000 4.734.587.000 4.385.759.000 4.519.540.000
Varekostnad -4.276.877.000 -3.885.417.000 -3.543.934.000 -3.267.359.000 -3.314.593.000
Lønninger -800.120.000 -724.540.000 -665.465.000 -635.194.000 -633.363.000
Avskrivning -88.087.000 -85.344.000 -87.772.000 -89.417.000 -88.654.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -463.397.000 -498.998.000 -465.467.000 -465.428.000 -453.406.000
Driftskostnader -5.628.481.000 -5.194.299.000 -4.762.638.000 -4.457.398.000 -4.490.016.000
Driftsresultat -48.131.000 11.561.000 -28.050.000 -71.639.000 29.525.000
Finansinntekter 90.306.000 59.100.000 115.231.000 141.772.000 92.442.000
Finanskostnader -31.448.000 -31.964.000 -118.725.000 -202.916.000 -183.929.000
Finans 58.858.000 27.136.000 -3.494.000 -61.144.000 -91.487.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.352.000 19.817.000 -36.927.000 -110.678.000 -57.351.000
Balanse detaljer          
Goodwill 338.476.000 402.454.000 469.121.000 536.658.000 605.306.000
Sum Immatrielle midler 443.206.000 525.679.000 493.188.000 566.107.000 612.651.000
Fast eiendom 0 2.931.000 3.119.000 3.307.000 3.495.000
Maskiner anlegg 98.521.000 84.430.000 65.657.000 72.796.000 82.299.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 98.521.000 87.361.000 68.776.000 76.103.000 85.794.000
Sum finansielle anleggsmidler 899.849.000 433.777.000 686.270.000 2.432.146.000 2.258.585.000
Sum anleggsmidler 1.441.575.000 1.046.816.000 1.248.233.000 3.074.356.000 2.957.030.000
Varebeholdning 725.514.000 834.494.000 671.425.000 652.485.000 595.746.000
Kundefordringer 704.776.000 672.815.000 602.508.000 551.635.000 553.715.000
Andre fordringer 340.147.000 275.900.000 197.094.000 173.547.000 367.474.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.242.000 26.454.000 23.645.000 22.690.000 22.421.000
Sum omløpsmidler 1.795.680.000 1.811.602.000 1.494.704.000 1.400.358.000 1.539.357.000
Sum eiendeler 3.237.255.000 2.858.418.000 2.742.937.000 4.474.714.000 4.496.387.000
Sum opptjent egenkapital -912.208.000 -899.779.000 -175.071.000 -138.145.000 -27.466.000
Sum egenkapital 1.305.375.000 1.317.554.000 1.372.965.000 1.409.891.000 260.552.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.320.000 5.162.000 14.559.000 17.682.000 4.233.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 215.122.000 0 0 4.602.000
Sum langsiktig gjeld 445.314.000 5.162.000 14.559.000 1.987.995.000 3.379.813.000
Leverandørgjeld 1.249.967.000 1.131.458.000 1.193.603.000 899.087.000 685.112.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 130.669.000 101.346.000 79.787.000 90.996.000 83.837.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.929.000 87.777.000 82.023.000 86.745.000 82.471.000
Sum kortsiktig gjeld 1.486.565.000 1.535.703.000 1.355.413.000 1.076.827.000 856.021.000
Sum gjeld og egenkapital 3.237.254.000 2.858.419.000 2.742.937.000 4.474.713.000 4.496.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 309.115.000 275.899.000 139.291.000 323.531.000 683.336.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.3 1.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.6 0.7 1.2
Soliditet 40.3 46.1 50.1 31.5 5.8
Resultatgrad -0.9 0.2 -0.6 -1.6 0.7
Rentedekningsgrad -1.5 0.4 -0.2 0.3 0.7
Gjeldsgrad 1.5 1.2 1 2.2 16.3
Total kapitalrentabilitet 1.3 2.5 3.2 1.6 2.7
Signatur
20.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. ETT AV MEDLEMMENE MÅ VÆRE STYRETS
LEDER ELLER DAGLIG LEDER.
Prokurister
20.04.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex