Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ahm Holding As
Juridisk navn:  Ahm Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40760306
Veståsen 15 Veståsen 15 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 997432355
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Value Accounting Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
12.5%
Egenkapital  
  
-1.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -8.000 173.000 3.000 91.000
Egenkapital: 351.000 358.000 366.000 193.000 190.000
Regnskap for  Ahm Holding As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -8.000 -1.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -1.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 0 174.000 10.000 96.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 174.000 10.000 96.000
Resultat før skatt -7.000 -8.000 173.000 3.000 91.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -8.000 173.000 3.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 210.000 210.000 393.000 222.000 209.000
Sum omløpsmidler 184.000 198.000 17.000 14.000 12.000
Sum eiendeler 394.000 408.000 410.000 236.000 221.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 254.000 262.000 89.000 86.000
Sum egenkapital 351.000 358.000 366.000 193.000 190.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000 40.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 10.000 3.000 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 394.000 409.000 410.000 236.000 221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -1.000 -7.000 -6.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -1.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -1.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 0 174.000 10.000 96.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 174.000 10.000 96.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -8.000 173.000 3.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 210.000 210.000 393.000 222.000 209.000
Sum anleggsmidler 210.000 210.000 393.000 222.000 209.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 184.000 198.000 17.000 14.000 10.000
Sum omløpsmidler 184.000 198.000 17.000 14.000 12.000
Sum eiendeler 394.000 408.000 410.000 236.000 221.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 254.000 262.000 89.000 86.000
Sum egenkapital 351.000 358.000 366.000 193.000 190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000 40.000 30.000
Leverandørgjeld 3.000 10.000 3.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 10.000 3.000 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 394.000 409.000 410.000 236.000 221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 181.000 188.000 14.000 12.000 12.000
Likviditetsgrad 1 61.3 19.8 5.7 7.0
Likviditetsgrad 2 61.3 19.8 5.7 7.1 0.0
Soliditet 89.1 87.7 89.5 82.1 86.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -1.8 42.3 1.3 40.9
Signatur
09.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
ANDERS HORDVEI MJÅSET
Prokurister
09.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
ANDERS HORDVEI MJÅSET
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex