Ahm Holding As
Juridisk navn:  Ahm Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40760306
Veståsen 15 Veståsen 15 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 997432355
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Value Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
81.82%
Egenkapital  
  
27.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 80.000 44.000 -7.000 -8.000 173.000
Egenkapital: 375.000 295.000 351.000 358.000 366.000
Regnskap for  Ahm Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -6.000 -8.000 -8.000 -1.000
Driftsresultat -7.000 -6.000 -8.000 -8.000 -1.000
Finansinntekter 87.000 50.000 1.000 0 174.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 87.000 50.000 1.000 0 174.000
Resultat før skatt 80.000 44.000 -7.000 -8.000 173.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 80.000 44.000 -7.000 -8.000 173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 247.000 197.000 210.000 210.000 393.000
Sum omløpsmidler 182.000 146.000 184.000 198.000 17.000
Sum eiendeler 429.000 343.000 394.000 408.000 410.000
Sum opptjent egenkapital 271.000 190.000 246.000 254.000 262.000
Sum egenkapital 375.000 295.000 351.000 358.000 366.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 8.000 3.000 10.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 430.000 343.000 394.000 409.000 410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -6.000 -8.000 -8.000 -1.000
Driftskostnader -7.000 -6.000 -8.000 -8.000 -1.000
Driftsresultat -7.000 -6.000 -8.000 -8.000 -1.000
Finansinntekter 87.000 50.000 1.000 0 174.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 87.000 50.000 1.000 0 174.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Årsresultat 80.000 44.000 -7.000 -8.000 173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 247.000 197.000 210.000 210.000 393.000
Sum anleggsmidler 247.000 197.000 210.000 210.000 393.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 182.000 146.000 184.000 198.000 17.000
Sum omløpsmidler 182.000 146.000 184.000 198.000 17.000
Sum eiendeler 429.000 343.000 394.000 408.000 410.000
Sum opptjent egenkapital 271.000 190.000 246.000 254.000 262.000
Sum egenkapital 375.000 295.000 351.000 358.000 366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Leverandørgjeld 14.000 8.000 3.000 10.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 8.000 3.000 10.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 430.000 343.000 394.000 409.000 410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 168.000 138.000 181.000 188.000 14.000
Likviditetsgrad 1 1 18.3 61.3 19.8 5.7
Likviditetsgrad 2 1 18.3 61.3 19.8 5.7
Soliditet 87.4 8 89.1 87.7 89.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 18.6 12.8 -1.8 42.3
Signatur
09.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
ANDERS HORDVEI MJÅSET
Prokurister
09.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
ANDERS HORDVEI MJÅSET
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex