Air By Bolder As
Juridisk navn:  Air By Bolder As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51586019
Bolder Spaces Lagerveien 9 Bolder Spaces Lagerveien 9 Fax:
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 885556922
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Dynamik Smart Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.16%
Resultat  
  
151.93%
Egenkapital  
  
-9.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.070.000 2.713.000 3.215.000 3.170.000 4.168.000
Resultat: 471.000 -907.000 171.000 -4.487.000 -371.000
Egenkapital: -1.636.000 -1.488.000 -755.000 -1.617.000 448.000
Regnskap for  Air By Bolder As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.070.000 2.713.000 3.215.000 3.170.000 4.168.000
Driftskostnader -2.513.000 -3.551.000 -2.933.000 -7.574.000 -4.424.000
Driftsresultat 557.000 -838.000 283.000 -4.404.000 -256.000
Finansinntekter 48.000 34.000 7.000 7.000 5.000
Finanskostnader -134.000 -103.000 -119.000 -89.000 -120.000
Finans -86.000 -69.000 -112.000 -82.000 -115.000
Resultat før skatt 471.000 -907.000 171.000 -4.487.000 -371.000
Skattekostnad -619.000 175.000 -90.000 1.104.000 88.000
Årsresultat -148.000 -733.000 81.000 -3.382.000 -283.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.708.000 3.427.000 3.617.000 2.957.000 2.745.000
Sum omløpsmidler 31.599.000 24.690.000 15.466.000 2.833.000 249.000
Sum eiendeler 34.307.000 28.117.000 19.083.000 5.790.000 2.994.000
Sum opptjent egenkapital -3.272.000 -1.588.000 -855.000 -1.717.000 348.000
Sum egenkapital -1.636.000 -1.488.000 -755.000 -1.617.000 448.000
Sum langsiktig gjeld 35.061.000 28.904.000 18.962.000 6.111.000 1.668.000
Sum kortsiktig gjeld 882.000 701.000 876.000 1.297.000 878.000
Sum gjeld og egenkapital 34.307.000 28.117.000 19.083.000 5.791.000 2.994.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.070.000 2.713.000 3.215.000 3.170.000 4.168.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.070.000 2.713.000 3.215.000 3.170.000 4.168.000
Varekostnad -545.000 -445.000 -392.000 -370.000 -494.000
Lønninger -776.000 -1.296.000 -1.150.000 -1.331.000 -1.245.000
Avskrivning -100.000 -100.000 -120.000 -169.000 -507.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.092.000 -1.710.000 -1.271.000 -5.692.000 -2.178.000
Driftskostnader -2.513.000 -3.551.000 -2.933.000 -7.574.000 -4.424.000
Driftsresultat 557.000 -838.000 283.000 -4.404.000 -256.000
Finansinntekter 48.000 34.000 7.000 7.000 5.000
Finanskostnader -134.000 -103.000 -119.000 -89.000 -120.000
Finans -86.000 -69.000 -112.000 -82.000 -115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -148.000 -733.000 81.000 -3.382.000 -283.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 619.000 445.000 768.000 103.000
Fast eiendom 19.000 39.000 59.000 99.000 170.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 231.000 312.000 392.000 473.000 571.000
Sum varige driftsmidler 251.000 351.000 452.000 572.000 741.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.457.000 2.457.000 2.721.000 1.617.000 1.901.000
Sum anleggsmidler 2.708.000 3.427.000 3.617.000 2.957.000 2.745.000
Varebeholdning 29.866.000 24.565.000 14.882.000 156.000 169.000
Kundefordringer 336.000 60.000 284.000 78.000 28.000
Andre fordringer 44.000 11.000 247.000 107.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.353.000 55.000 53.000 433.000 41.000
Sum omløpsmidler 31.599.000 24.690.000 15.466.000 2.833.000 249.000
Sum eiendeler 34.307.000 28.117.000 19.083.000 5.790.000 2.994.000
Sum opptjent egenkapital -3.272.000 -1.588.000 -855.000 -1.717.000 348.000
Sum egenkapital -1.636.000 -1.488.000 -755.000 -1.617.000 448.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 192.000 271.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.061.000 28.904.000 18.962.000 6.111.000 1.668.000
Leverandørgjeld 267.000 42.000 240.000 1.186.000 181.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 182.000 204.000 212.000 -3.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 433.000 264.000 153.000 114.000 657.000
Sum kortsiktig gjeld 882.000 701.000 876.000 1.297.000 878.000
Sum gjeld og egenkapital 34.307.000 28.117.000 19.083.000 5.791.000 2.994.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.717.000 23.989.000 14.590.000 1.536.000 -629.000
Likviditetsgrad 1 3 35. 17. 2.2 0.3
Likviditetsgrad 2 2 0.2 0.7 2.1 0.1
Soliditet -4.8 -5.3 -27.9 15.0
Resultatgrad 18.1 -30.9 8.8 -138.9 -6.1
Rentedekningsgrad 4.2 -8.1 2.4 -49.5 -2.1
Gjeldsgrad -19.9 -26.3 -4.6 5.7
Total kapitalrentabilitet 1.8 -2.9 1.5 -75.9 -8.4
Signatur
25.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex