Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ajo Maskin As
Juridisk navn:  Ajo Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90105599
Oskarbakken 2 Oskarbakken 2 Fax:
8618 Mo I Rana 8618 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 941160883
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/1/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Johansen Judith
Utvikling:
Omsetning  
  
204.44%
Resultat  
  
1543.14%
Egenkapital  
  
39.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.058.000 676.000 767.000 392.000 599.000
Resultat: 838.000 51.000 60.000 -145.000 -240.000
Egenkapital: 2.317.000 1.662.000 1.622.000 1.575.000 1.684.000
Regnskap for  Ajo Maskin As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.058.000 676.000 767.000 392.000 599.000
Driftskostnader -1.225.000 -632.000 -703.000 -539.000 -848.000
Driftsresultat 833.000 44.000 64.000 -147.000 -248.000
Finansinntekter 5.000 9.000 8.000 7.000 8.000
Finanskostnader 0 -2.000 -12.000 -6.000 0
Finans 5.000 7.000 -4.000 1.000 8.000
Resultat før skatt 838.000 51.000 60.000 -145.000 -240.000
Skattekostnad -184.000 -10.000 -13.000 36.000 67.000
Årsresultat 655.000 41.000 47.000 -109.000 -174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 860.000 936.000 1.144.000 1.806.000 684.000
Sum omløpsmidler 1.771.000 799.000 662.000 640.000 1.101.000
Sum eiendeler 2.631.000 1.735.000 1.806.000 2.446.000 1.785.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -738.000 -778.000 -825.000 -716.000
Sum egenkapital 2.317.000 1.662.000 1.622.000 1.575.000 1.684.000
Sum langsiktig gjeld 97.000 0 100.000 706.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 73.000 84.000 166.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 2.631.000 1.735.000 1.806.000 2.447.000 1.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 502.000 676.000 767.000 392.000 599.000
Andre inntekter 1.556.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.058.000 676.000 767.000 392.000 599.000
Varekostnad -390.000 -43.000 -20.000 -30.000 -183.000
Lønninger -254.000 -19.000 -149.000 -70.000 -133.000
Avskrivning -205.000 -198.000 -276.000 -243.000 -251.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -376.000 -372.000 -258.000 -196.000 -281.000
Driftskostnader -1.225.000 -632.000 -703.000 -539.000 -848.000
Driftsresultat 833.000 44.000 64.000 -147.000 -248.000
Finansinntekter 5.000 9.000 8.000 7.000 8.000
Finanskostnader 0 -2.000 -12.000 -6.000 0
Finans 5.000 7.000 -4.000 1.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 655.000 41.000 47.000 -109.000 -174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 7.000 17.000 30.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 739.000 608.000 806.000 1.455.000 363.000
Sum varige driftsmidler 739.000 808.000 1.006.000 1.655.000 563.000
Sum finansielle anleggsmidler 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000
Sum anleggsmidler 860.000 936.000 1.144.000 1.806.000 684.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.368.000 105.000 154.000 168.000 368.000
Andre fordringer 64.000 0 0 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 339.000 694.000 508.000 467.000 733.000
Sum omløpsmidler 1.771.000 799.000 662.000 640.000 1.101.000
Sum eiendeler 2.631.000 1.735.000 1.806.000 2.446.000 1.785.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -738.000 -778.000 -825.000 -716.000
Sum egenkapital 2.317.000 1.662.000 1.622.000 1.575.000 1.684.000
Sum avsetninger til forpliktelser 97.000 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 97.000 0 100.000 706.000 6.000
Leverandørgjeld 27.000 30.000 11.000 16.000 3.000
Betalbar skatt 80.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 41.000 25.000 56.000 79.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 2.000 49.000 94.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 73.000 84.000 166.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 2.631.000 1.735.000 1.806.000 2.447.000 1.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.554.000 726.000 578.000 474.000 1.006.000
Likviditetsgrad 1 8.2 10.9 7.9 3.9 11.6
Likviditetsgrad 2 8.2 10.9 7.9 3.9 11.6
Soliditet 88.1 95.8 89.8 64.4 94.3
Resultatgrad 40.5 6.5 8.3 -37.5 -41.4
Rentedekningsgrad 2 5.3 -24.5
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 31.9 3.1 4 -5.7 -13.4
Signatur
24.06.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.12.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
ALLAN ANDREAS JOHANSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex