Ak2 Sivilarkitekt Mnal As
Juridisk navn:  Ak2 Sivilarkitekt Mnal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40872885
Øvre Holmegate 11 Øvre Holmegate 11 Fax:
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 993090697
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/22/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ingrid Haver-Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
17.47%
Resultat  
  
27.29%
Egenkapital  
  
-6.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.649.000 2.255.000 1.321.000 1.076.000 1.496.000
Resultat: 877.000 689.000 94.000 -185.000 23.000
Egenkapital: 30.000 32.000 427.000 632.000 817.000
Regnskap for  Ak2 Sivilarkitekt Mnal As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.649.000 2.255.000 1.321.000 1.076.000 1.496.000
Driftskostnader -1.769.000 -1.566.000 -1.227.000 -1.263.000 -1.485.000
Driftsresultat 879.000 689.000 94.000 -187.000 11.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 4.000 15.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans -3.000 0 0 2.000 13.000
Resultat før skatt 877.000 689.000 94.000 -185.000 23.000
Skattekostnad -194.000 -139.000 0 0 -13.000
Årsresultat 683.000 550.000 94.000 -185.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 242.000 141.000 91.000 37.000 77.000
Sum omløpsmidler 1.010.000 858.000 870.000 747.000 1.255.000
Sum eiendeler 1.252.000 999.000 961.000 784.000 1.332.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.000 397.000 602.000 787.000
Sum egenkapital 30.000 32.000 427.000 632.000 817.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.223.000 967.000 535.000 151.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 1.253.000 999.000 962.000 783.000 1.332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.649.000 2.241.000 1.321.000 1.050.000 1.496.000
Andre inntekter 0 14.000 0 26.000 0
Driftsinntekter 2.649.000 2.255.000 1.321.000 1.076.000 1.496.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.318.000 -1.105.000 -893.000 -771.000 -998.000
Avskrivning -43.000 -22.000 -1.000 -62.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -389.000 -432.000 -333.000 -430.000 -437.000
Driftskostnader -1.769.000 -1.566.000 -1.227.000 -1.263.000 -1.485.000
Driftsresultat 879.000 689.000 94.000 -187.000 11.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 4.000 15.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans -3.000 0 0 2.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -685.000 -595.000 -300.000 0 -200.000
Årsresultat 683.000 550.000 94.000 -185.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 242.000 141.000 91.000 37.000 77.000
Sum varige driftsmidler 242.000 141.000 91.000 37.000 77.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 242.000 141.000 91.000 37.000 77.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 310.000 238.000 397.000 256.000 163.000
Andre fordringer 54.000 76.000 44.000 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 646.000 544.000 429.000 484.000 1.086.000
Sum omløpsmidler 1.010.000 858.000 870.000 747.000 1.255.000
Sum eiendeler 1.252.000 999.000 961.000 784.000 1.332.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.000 397.000 602.000 787.000
Sum egenkapital 30.000 32.000 427.000 632.000 817.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 37.000 98.000 31.000 76.000
Betalbar skatt 194.000 139.000 0 0 13.000
Skyldig offentlige avgifter 221.000 98.000 56.000 51.000 141.000
Utbytte -685.000 -595.000 -300.000 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 122.000 98.000 81.000 70.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 1.223.000 967.000 535.000 151.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 1.253.000 999.000 962.000 783.000 1.332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -213.000 -109.000 335.000 596.000 740.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.6 4.9 2.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.6 4.9 2.5
Soliditet 2.4 3.2 44.4 80.7 61.3
Resultatgrad 33.2 30.6 7.1 -17.4 0.7
Rentedekningsgrad 146.5 344.5 4 -93.5 13.0
Gjeldsgrad 40.8 30.2 1.3 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 70.4 69.2 1 -23.4 2.0
Signatur
05.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex