Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ak Imaging As
Juridisk navn:  Ak Imaging As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søreidåsen 18A Søreidåsen 18A Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 921742630
Aksjekapital: 550.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/16/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aval As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -3.000
Egenkapital: 536.000
Regnskap for  Ak Imaging As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -3.000
Driftsresultat -3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -3.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 525.000
Sum omløpsmidler 25.000
Sum eiendeler 550.000
Sum opptjent egenkapital -3.000
Sum egenkapital 536.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000
Sum gjeld og egenkapital 550.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.000
Driftskostnader -3.000
Driftsresultat -3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 525.000
Sum anleggsmidler 525.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 25.000
Sum omløpsmidler 25.000
Sum eiendeler 550.000
Sum opptjent egenkapital -3.000
Sum egenkapital 536.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 14.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000
Sum gjeld og egenkapital 550.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8
Soliditet 97.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -0.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex