Aka Group As
Juridisk navn:  Aka Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91793786
Jølsenveien 1 Jølsenveien 1 Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 984174993
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/29/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tmq Consulting Tariq M Qureshi
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-865%
Egenkapital  
  
-43.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 67.000 1.023.000 9.302.000 8.372.000
Resultat: -306.000 40.000 -917.000 1.252.000 851.000
Egenkapital: 3.127.000 5.560.000 5.520.000 6.438.000 5.561.000
Regnskap for  Aka Group As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 67.000 1.023.000 9.302.000 8.372.000
Driftskostnader -266.000 -11.000 -1.934.000 -8.031.000 -7.524.000
Driftsresultat -266.000 56.000 -911.000 1.272.000 847.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 42.000
Finanskostnader -40.000 -19.000 -8.000 -22.000 -38.000
Finans -39.000 -17.000 -6.000 -20.000 4.000
Resultat før skatt -306.000 40.000 -917.000 1.252.000 851.000
Skattekostnad 0 0 0 -376.000 -317.000
Årsresultat -306.000 40.000 -917.000 876.000 534.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.350.000 3.050.000 0 77.000 148.000
Sum omløpsmidler 1.250.000 2.564.000 5.555.000 7.687.000 6.927.000
Sum eiendeler 5.600.000 5.614.000 5.555.000 7.764.000 7.075.000
Sum opptjent egenkapital 3.027.000 5.460.000 5.420.000 6.338.000 5.461.000
Sum egenkapital 3.127.000 5.560.000 5.520.000 6.438.000 5.561.000
Sum langsiktig gjeld 2.448.000 0 0 129.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 54.000 35.000 1.197.000 1.329.000
Sum gjeld og egenkapital 5.600.000 5.614.000 5.555.000 7.764.000 7.075.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 953.000 9.032.000 8.139.000
Andre inntekter 0 67.000 70.000 271.000 233.000
Driftsinntekter 0 67.000 1.023.000 9.302.000 8.372.000
Varekostnad 0 0 -903.000 -4.043.000 -3.679.000
Lønninger 0 0 -8.000 -2.148.000 -2.069.000
Avskrivning 0 0 -70.000 -71.000 -157.000
Nedskrivning 0 0 -7.000 0 0
Andre driftskostnader -266.000 -11.000 -946.000 -1.769.000 -1.619.000
Driftskostnader -266.000 -11.000 -1.934.000 -8.031.000 -7.524.000
Driftsresultat -266.000 56.000 -911.000 1.272.000 847.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 42.000
Finanskostnader -40.000 -19.000 -8.000 -22.000 -38.000
Finans -39.000 -17.000 -6.000 -20.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -306.000 40.000 -917.000 876.000 534.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.050.000 3.050.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 77.000 148.000
Sum varige driftsmidler 3.050.000 3.050.000 0 77.000 148.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.300.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.350.000 3.050.000 0 77.000 148.000
Varebeholdning 0 0 0 356.000 443.000
Kundefordringer 39.000 0 0 565.000 0
Andre fordringer 273.000 862.000 906.000 1.303.000 1.242.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 939.000 1.702.000 4.650.000 5.463.000 5.241.000
Sum omløpsmidler 1.250.000 2.564.000 5.555.000 7.687.000 6.927.000
Sum eiendeler 5.600.000 5.614.000 5.555.000 7.764.000 7.075.000
Sum opptjent egenkapital 3.027.000 5.460.000 5.420.000 6.338.000 5.461.000
Sum egenkapital 3.127.000 5.560.000 5.520.000 6.438.000 5.561.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.448.000 0 0 129.000 185.000
Leverandørgjeld 25.000 0 0 -25.000 356.000
Betalbar skatt 0 0 0 376.000 317.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 300.000 311.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 54.000 35.000 547.000 344.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 54.000 35.000 1.197.000 1.329.000
Sum gjeld og egenkapital 5.600.000 5.614.000 5.555.000 7.764.000 7.075.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.225.000 2.510.000 5.520.000 6.490.000 5.598.000
Likviditetsgrad 1 5 47.5 158.7 6.4 5.2
Likviditetsgrad 2 5 47.5 158.7 6.2 4.9
Soliditet 55.8 9 99.4 82.9 78.6
Resultatgrad 83.6 -89.1 13.7 10.1
Rentedekningsgrad -6.7 2.9 -113.9 57.9 23.4
Gjeldsgrad 0.8 0 0 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -4.7 1 -16.4 16.4 12.6
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex