Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Akademisk Skytterlag
Juridisk navn:  Akademisk Skytterlag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 79 Blindern Fax:
0314 Oslo 314 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994240919
Aksjekapital: 114.000 NOK
Etableringsdato: 5/25/1922
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2012
Omsetning: 184.000
Resultat: 19.000
Egenkapital: 133.000
Regnskap for  Akademisk Skytterlag
Resultat 2012
Driftsinntekter 184.000
Driftskostnader -165.000
Driftsresultat 19.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 19.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000
Sum omløpsmidler 122.000
Sum eiendeler 166.000
Sum opptjent egenkapital 19.000
Sum egenkapital 133.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000
Sum gjeld og egenkapital 166.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 94.000
Andre inntekter 90.000
Driftsinntekter 184.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -165.000
Driftskostnader -165.000
Driftsresultat 19.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 44.000
Sum varige driftsmidler 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 44.000
Varebeholdning 14.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 25.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 84.000
Sum omløpsmidler 122.000
Sum eiendeler 166.000
Sum opptjent egenkapital 19.000
Sum egenkapital 133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000
Sum gjeld og egenkapital 166.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.000
Likviditetsgrad 1 3.7
Likviditetsgrad 2 3.3
Soliditet 80.1
Resultatgrad 10.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 11.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex