Akershusklinikken.No As
Juridisk navn:  Akershusklinikken.No As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66800286
Tryms Vei 21 Tryms Vei 21 Fax:
1412 Sofiemyr 1412 Sofiemyr
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 986772227
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/29/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Drøbak Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.32%
Resultat  
  
-108.83%
Egenkapital  
  
-3.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.217.000 2.317.000 2.018.000 1.625.000 1.252.000
Resultat: -31.000 351.000 86.000 113.000 69.000
Egenkapital: 577.000 599.000 329.000 265.000 184.000
Regnskap for  Akershusklinikken.No As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.217.000 2.317.000 2.018.000 1.625.000 1.252.000
Driftskostnader -2.244.000 -1.963.000 -1.931.000 -1.512.000 -1.183.000
Driftsresultat -28.000 353.000 87.000 113.000 69.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans -3.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt -31.000 351.000 86.000 113.000 69.000
Skattekostnad 9.000 -82.000 -21.000 -32.000 -21.000
Årsresultat -22.000 269.000 65.000 81.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.176.000 1.242.000 354.000 152.000 206.000
Sum omløpsmidler 386.000 414.000 307.000 288.000 98.000
Sum eiendeler 1.562.000 1.656.000 661.000 440.000 304.000
Sum opptjent egenkapital 477.000 499.000 229.000 165.000 84.000
Sum egenkapital 577.000 599.000 329.000 265.000 184.000
Sum langsiktig gjeld 728.000 843.000 9.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 257.000 214.000 322.000 175.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 1.562.000 1.656.000 660.000 440.000 305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.217.000 2.314.000 2.012.000 1.625.000 1.252.000
Andre inntekter 0 3.000 6.000 0 0
Driftsinntekter 2.217.000 2.317.000 2.018.000 1.625.000 1.252.000
Varekostnad -700.000 -699.000 -687.000 -616.000 -591.000
Lønninger -1.002.000 -810.000 -854.000 -627.000 -248.000
Avskrivning -147.000 -68.000 -33.000 -33.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -395.000 -386.000 -357.000 -236.000 -251.000
Driftskostnader -2.244.000 -1.963.000 -1.931.000 -1.512.000 -1.183.000
Driftsresultat -28.000 353.000 87.000 113.000 69.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans -3.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 269.000 65.000 81.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 10.000 17.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.176.000 1.242.000 354.000 142.000 175.000
Sum varige driftsmidler 1.176.000 1.242.000 354.000 142.000 175.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 15.000
Sum anleggsmidler 1.176.000 1.242.000 354.000 152.000 206.000
Varebeholdning 173.000 164.000 127.000 78.000 69.000
Kundefordringer 0 0 8.000 0 0
Andre fordringer 8.000 3.000 2.000 1.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 205.000 247.000 170.000 209.000 20.000
Sum omløpsmidler 386.000 414.000 307.000 288.000 98.000
Sum eiendeler 1.562.000 1.656.000 661.000 440.000 304.000
Sum opptjent egenkapital 477.000 499.000 229.000 165.000 84.000
Sum egenkapital 577.000 599.000 329.000 265.000 184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 43.000 52.000 9.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 728.000 843.000 9.000 0 0
Leverandørgjeld 41.000 36.000 127.000 23.000 46.000
Betalbar skatt 0 39.000 2.000 25.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 93.000 73.000 111.000 69.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 122.000 66.000 82.000 58.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 257.000 214.000 322.000 175.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 1.562.000 1.656.000 660.000 440.000 305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.000 200.000 -15.000 113.000 -23.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 1 1.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 0.6 1.3 0.3
Soliditet 36.9 36.2 49.8 60.2 60.3
Resultatgrad -1.3 15.2 4.3 7.0 5.5
Rentedekningsgrad 176.5 8 113.0
Gjeldsgrad 1.7 1.8 1 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -1.7 21.3 13.2 25.7 22.6
Signatur
11.05.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
11.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex