Akrene Fjærfabrikk AS
Juridisk navn:  Akrene Fjærfabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69232500
Kurefjordveien 454 Kurefjordveien 454 Fax: 69232501
1560 Larkollen 1560 Larkollen
Fylke: Kommune:
Østfold Rygge
Org.nr: 982574889
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/2/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.29%
Resultat  
  
152.64%
Egenkapital  
  
58.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.822.000 1.884.000 1.853.000 2.131.000 3.146.000
Resultat: 379.000 -720.000 -31.000 168.000 392.000
Egenkapital: 776.000 490.000 998.000 1.029.000 951.000
Regnskap for  Akrene Fjærfabrikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.822.000 1.884.000 1.853.000 2.131.000 3.146.000
Driftskostnader -1.418.000 -2.559.000 -1.863.000 -1.946.000 -2.704.000
Driftsresultat 403.000 -675.000 -10.000 186.000 442.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -26.000 -47.000 -22.000 -18.000 -52.000
Finans -25.000 -44.000 -20.000 -17.000 -50.000
Resultat før skatt 379.000 -720.000 -31.000 168.000 392.000
Skattekostnad -92.000 211.000 0 -91.000 -108.000
Årsresultat 286.000 -508.000 -31.000 78.000 284.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 177.000 257.000 188.000 164.000 36.000
Sum omløpsmidler 1.138.000 987.000 1.637.000 1.436.000 1.466.000
Sum eiendeler 1.315.000 1.244.000 1.825.000 1.600.000 1.502.000
Sum opptjent egenkapital -124.000 -410.000 98.000 129.000 -51.000
Sum egenkapital 776.000 490.000 998.000 1.029.000 951.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 539.000 753.000 827.000 571.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 1.315.000 1.243.000 1.825.000 1.600.000 1.400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.822.000 1.884.000 1.853.000 2.131.000 3.146.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.822.000 1.884.000 1.853.000 2.131.000 3.146.000
Varekostnad -193.000 -1.006.000 -277.000 -473.000 -1.173.000
Lønninger -332.000 -612.000 -693.000 -658.000 -712.000
Avskrivning -15.000 -12.000 -1.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -878.000 -929.000 -892.000 -798.000 -802.000
Driftskostnader -1.418.000 -2.559.000 -1.863.000 -1.946.000 -2.704.000
Driftsresultat 403.000 -675.000 -10.000 186.000 442.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -26.000 -47.000 -22.000 -18.000 -52.000
Finans -25.000 -44.000 -20.000 -17.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 286.000 -508.000 -31.000 78.000 284.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 119.000 211.000 0 0 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 58.000 46.000 57.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 17.000
Sum varige driftsmidler 58.000 46.000 57.000 0 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 131.000 164.000 0
Sum anleggsmidler 177.000 257.000 188.000 164.000 36.000
Varebeholdning 649.000 395.000 878.000 697.000 642.000
Kundefordringer 53.000 147.000 221.000 154.000 356.000
Andre fordringer 345.000 443.000 536.000 525.000 428.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 91.000 2.000 2.000 60.000 39.000
Sum omløpsmidler 1.138.000 987.000 1.637.000 1.436.000 1.466.000
Sum eiendeler 1.315.000 1.244.000 1.825.000 1.600.000 1.502.000
Sum opptjent egenkapital -124.000 -410.000 98.000 129.000 -51.000
Sum egenkapital 776.000 490.000 998.000 1.029.000 951.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 323.000 438.000 371.000 273.000 282.000
Betalbar skatt 0 0 0 71.000 99.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 133.000 100.000 13.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 183.000 356.000 213.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 753.000 827.000 571.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 1.315.000 1.243.000 1.825.000 1.600.000 1.400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 599.000 234.000 810.000 865.000 915.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.3 2 2.5 2.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.9 1.3 1.5
Soliditet 5 39.4 54.7 64.3 63.3
Resultatgrad 22.1 -35.8 -0.5 8.7 14.0
Rentedekningsgrad 15.5 -14.4 -0.5 10.4 8.5
Gjeldsgrad 0.7 1.5 0.8 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 30.7 -54.1 -0.4 11.7 29.6
Signatur
22.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex