Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aksjeselskapet Av 31. Mars 2020 As
Juridisk navn:  Aksjeselskapet Av 31. Mars 2020 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66752000
Postboks 157 Industriveien 16 Fax: 63971512
2051 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 914109981
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/31/1977
Foretakstype: AS
Tidligere navn: lantm-nnen maskin as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
860.71%
Egenkapital  
  
1.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 7.492.000 542.646.000 624.564.000 499.304.000
Resultat: 1.917.000 -252.000 17.431.000 10.869.000 1.868.000
Egenkapital: 115.515.000 114.036.000 115.565.000 96.265.000 88.993.000
Regnskap for  Aksjeselskapet Av 31. Mars 2020 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 7.492.000 542.646.000 624.564.000 499.304.000
Driftskostnader -415.000 -2.876.000 -525.913.000 -621.290.000 -498.029.000
Driftsresultat -415.000 4.616.000 16.733.000 3.274.000 1.275.000
Finansinntekter 2.332.000 1.700.000 7.010.000 25.471.000 14.102.000
Finanskostnader 0 -6.568.000 -6.312.000 -17.876.000 -13.509.000
Finans 2.332.000 -4.868.000 698.000 7.595.000 593.000
Resultat før skatt 1.917.000 -252.000 17.431.000 10.869.000 1.868.000
Skattekostnad -438.000 -1.519.000 -4.506.000 -3.597.000 -518.000
Årsresultat 1.479.000 -1.771.000 12.925.000 7.272.000 1.350.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.709.000 9.704.000 23.995.000 30.759.000 33.975.000
Sum omløpsmidler 106.631.000 105.301.000 107.863.000 313.195.000 242.516.000
Sum eiendeler 116.340.000 115.005.000 131.858.000 343.954.000 276.491.000
Sum opptjent egenkapital 76.342.000 74.863.000 76.392.000 63.467.000 56.195.000
Sum egenkapital 115.515.000 114.036.000 115.565.000 96.265.000 88.993.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 28.289.000 30.343.000
Sum kortsiktig gjeld 825.000 969.000 16.293.000 219.400.000 157.155.000
Sum gjeld og egenkapital 116.340.000 115.005.000 131.858.000 343.954.000 276.491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 5.336.000 542.286.000 624.041.000 498.897.000
Andre inntekter 0 2.156.000 360.000 523.000 407.000
Driftsinntekter 0 7.492.000 542.646.000 624.564.000 499.304.000
Varekostnad -179.000 -3.218.000 -492.677.000 -581.356.000 -459.828.000
Lønninger 0 60.000 -15.681.000 -15.923.000 -15.145.000
Avskrivning 0 -11.000 -27.000 -122.000 -297.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -236.000 293.000 -17.528.000 -23.889.000 -22.759.000
Driftskostnader -415.000 -2.876.000 -525.913.000 -621.290.000 -498.029.000
Driftsresultat -415.000 4.616.000 16.733.000 3.274.000 1.275.000
Finansinntekter 2.332.000 1.700.000 7.010.000 25.471.000 14.102.000
Finanskostnader 0 -6.568.000 -6.312.000 -17.876.000 -13.509.000
Finans 2.332.000 -4.868.000 698.000 7.595.000 593.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.479.000 -1.771.000 12.925.000 7.272.000 1.350.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler -135.000 -140.000 1.452.000 8.067.000 10.985.000
Fast eiendom 0 0 2.854.000 2.881.000 2.908.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 47.000 318.000
Sum varige driftsmidler 0 0 2.854.000 2.928.000 3.226.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.844.000 9.844.000 19.689.000 19.764.000 19.764.000
Sum anleggsmidler 9.709.000 9.704.000 23.995.000 30.759.000 33.975.000
Varebeholdning 0 0 0 112.228.000 78.593.000
Kundefordringer 0 1.843.000 12.042.000 92.846.000 84.080.000
Andre fordringer 106.631.000 19.000 3.474.000 5.192.000 6.098.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 208.000 738.000 708.000
Sum omløpsmidler 106.631.000 105.301.000 107.863.000 313.195.000 242.516.000
Sum eiendeler 116.340.000 115.005.000 131.858.000 343.954.000 276.491.000
Sum opptjent egenkapital 76.342.000 74.863.000 76.392.000 63.467.000 56.195.000
Sum egenkapital 115.515.000 114.036.000 115.565.000 96.265.000 88.993.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 28.289.000 30.343.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 34.000 4.804.000 140.844.000 86.230.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 28.289.000 30.343.000
Leverandørgjeld 0 246.000 1.840.000 73.644.000 59.019.000
Betalbar skatt 442.000 5.000 15.000 679.000 90.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 2.182.000 1.287.000 7.428.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 383.000 684.000 7.452.000 2.946.000 4.388.000
Sum kortsiktig gjeld 825.000 969.000 16.293.000 219.400.000 157.155.000
Sum gjeld og egenkapital 116.340.000 115.005.000 131.858.000 343.954.000 276.491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.806.000 104.332.000 91.570.000 93.795.000 85.361.000
Likviditetsgrad 1 129.2 108.7 6.6 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 129.2 108.7 6.6 1.0 1.1
Soliditet 99.3 99.2 87.6 28.0 32.2
Resultatgrad 61.6 3.1 0.5 0.3
Rentedekningsgrad 0.7 2.7 1.6 1.1
Gjeldsgrad 0 0 0.1 2.6 2.1
Total kapitalrentabilitet 1.6 5.5 1 8.4 5.6
Signatur
17.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.04.2020
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex