Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aktiebryggeriet As
Juridisk navn:  Aktiebryggeriet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Domkirkeplassen 2 Domkirkeplassen 2 Fax:
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 921157479
Aksjekapital: 21.376.800 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/12/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Dynamik Smart Accounting As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 98.529.000
Egenkapital: 31.287.000
Regnskap for  Aktiebryggeriet As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -2.457.000
Driftsresultat -2.457.000
Finansinntekter 100.986.000
Finanskostnader 0
Finans 100.986.000
Resultat før skatt 98.529.000
Skattekostnad 530.000
Årsresultat 99.060.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.658.000
Sum omløpsmidler 112.000.000
Sum eiendeler 140.658.000
Sum opptjent egenkapital 436.000
Sum egenkapital 31.287.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 109.371.000
Sum gjeld og egenkapital 140.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.457.000
Driftskostnader -2.457.000
Driftsresultat -2.457.000
Finansinntekter 100.986.000
Finanskostnader 0
Finans 100.986.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -106.884.000
Årsresultat 99.060.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 530.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 28.127.000
Sum anleggsmidler 28.658.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 390.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 111.610.000
Sum omløpsmidler 112.000.000
Sum eiendeler 140.658.000
Sum opptjent egenkapital 436.000
Sum egenkapital 31.287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.440.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte -106.884.000
Annen kortsiktig gjeld 47.000
Sum kortsiktig gjeld 109.371.000
Sum gjeld og egenkapital 140.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.629.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 22.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.5
Total kapitalrentabilitet 7
Signatur
22.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex