Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aktiv Boligservice Ltd
Juridisk navn:  Aktiv Boligservice Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 9 Daleveien 17 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 991755802
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/4/2007
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2008
Omsetning: 917.000
Resultat: -190.000
Egenkapital: -200.000
Regnskap for  Aktiv Boligservice Ltd
Resultat 2008
Driftsinntekter 917.000
Driftskostnader -1.108.000
Driftsresultat -190.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -190.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000
Sum omløpsmidler 464.000
Sum eiendeler 485.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -200.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 685.000
Sum gjeld og egenkapital 485.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 917.000
Varekostnad -142.000
Lønninger -818.000
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -148.000
Driftskostnader -1.108.000
Driftsresultat -190.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat -190.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 21.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 463.000
Sum investeringer
Kasse, bank 1.000
Sum omløpsmidler 464.000
Sum eiendeler 485.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -200.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 10.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 508.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 167.000
Sum kortsiktig gjeld 685.000
Sum gjeld og egenkapital 485.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -221.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet -41.2
Resultatgrad -20.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.4
Total kapitalrentabilitet -39.2
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex