Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aktiv Caravan As
Juridisk navn:  Aktiv Caravan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55981307
Postboks 23 Kokstad Kokstadflaten 32 Fax: 41192330
5863 Bergen 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 957968589
Aksjekapital: 3.053.050 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 7/2/1990 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sailvacation as
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Regnskapsfører: Tind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
111.43%
Resultat  
  
47.77%
Egenkapital  
  
26.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.703.000 20.197.000 61.000 887.000 958.000
Resultat: -1.300.000 -2.489.000 13.000 35.000 -24.000
Egenkapital: 3.995.000 3.159.000 144.000 75.000 517.000
Regnskap for  Aktiv Caravan As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.703.000 20.197.000 61.000 887.000 958.000
Driftskostnader -42.797.000 -22.132.000 -46.000 -851.000 -989.000
Driftsresultat -93.000 -1.935.000 15.000 37.000 -31.000
Finansinntekter 32.000 0 0 0 8.000
Finanskostnader -1.239.000 -554.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -1.207.000 -554.000 -2.000 -2.000 7.000
Resultat før skatt -1.300.000 -2.489.000 13.000 35.000 -24.000
Skattekostnad 470.000 575.000 0 -9.000 0
Årsresultat -830.000 -1.914.000 13.000 25.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.254.000 1.167.000 0 26.000 32.000
Sum omløpsmidler 38.400.000 16.551.000 147.000 137.000 550.000
Sum eiendeler 40.654.000 17.718.000 147.000 163.000 582.000
Sum opptjent egenkapital 0 -1.820.000 94.000 25.000 -133.000
Sum egenkapital 3.995.000 3.159.000 144.000 75.000 517.000
Sum langsiktig gjeld 7.450.000 3.705.000 0 73.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 29.208.000 10.855.000 2.000 15.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 40.653.000 17.718.000 146.000 163.000 582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.351.000 20.158.000 61.000 873.000 935.000
Andre inntekter 352.000 39.000 0 15.000 24.000
Driftsinntekter 42.703.000 20.197.000 61.000 887.000 958.000
Varekostnad -36.228.000 -17.976.000 -45.000 -826.000 -955.000
Lønninger -3.018.000 -1.625.000 0 0 0
Avskrivning -313.000 -80.000 -5.000 -6.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.238.000 -2.451.000 4.000 -19.000 -26.000
Driftskostnader -42.797.000 -22.132.000 -46.000 -851.000 -989.000
Driftsresultat -93.000 -1.935.000 15.000 37.000 -31.000
Finansinntekter 32.000 0 0 0 8.000
Finanskostnader -1.239.000 -554.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -1.207.000 -554.000 -2.000 -2.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -830.000 -1.914.000 13.000 25.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 125.000 80.000 0 0 0
Fast eiendom 370.000 413.000 0 0 0
Maskiner anlegg 1.545.000 474.000 0 26.000 32.000
Driftsløsøre 214.000 200.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.129.000 1.087.000 0 26.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.254.000 1.167.000 0 26.000 32.000
Varebeholdning 35.809.000 12.718.000 0 0 0
Kundefordringer 238.000 29.000 0 5.000 0
Andre fordringer 110.000 80.000 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 106.000 74.000 147.000 132.000 546.000
Sum omløpsmidler 38.400.000 16.551.000 147.000 137.000 550.000
Sum eiendeler 40.654.000 17.718.000 147.000 163.000 582.000
Sum opptjent egenkapital 0 -1.820.000 94.000 25.000 -133.000
Sum egenkapital 3.995.000 3.159.000 144.000 75.000 517.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 56.000 46.000
Gjeld til kredittinstitutt 11.234.000 9.568.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.450.000 3.705.000 0 73.000 50.000
Leverandørgjeld 17.120.000 816.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 160.000 322.000 1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 693.000 149.000 0 15.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 29.208.000 10.855.000 2.000 15.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 40.653.000 17.718.000 146.000 163.000 582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.192.000 5.696.000 145.000 122.000 535.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 73.5 9.1 36.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 73.5 9.1 36.7
Soliditet 9.8 17.8 98.6 4 88.8
Resultatgrad -0.2 -9.6 24.6 4.2 -3.2
Rentedekningsgrad -0.1 -3.5 7.5 18.5 -23.0
Gjeldsgrad 9.2 4.6 0 1.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.2 -10.9 10.3 22.7 -4.0
Signatur
02.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex