Akumed AS
Juridisk navn:  Akumed AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52705580
Postboks 457 Skippergata 14 Fax: 52705581
5501 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 947578405
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/4/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.54%
Resultat  
  
18.33%
Egenkapital  
  
395.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.151.000 3.073.000 2.530.000 3.578.000 3.777.000
Resultat: 355.000 300.000 0 -219.000 454.000
Egenkapital: 347.000 70.000 -162.000 -162.000 203.000
Regnskap for  Akumed AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.151.000 3.073.000 2.530.000 3.578.000 3.777.000
Driftskostnader -2.768.000 -2.750.000 -2.517.000 -2.975.000 -3.295.000
Driftsresultat 382.000 323.000 13.000 604.000 482.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -27.000 -23.000 -14.000 -823.000 -28.000
Finans -27.000 -23.000 -14.000 -822.000 -28.000
Resultat før skatt 355.000 300.000 0 -219.000 454.000
Skattekostnad -78.000 -69.000 0 -146.000 -125.000
Årsresultat 277.000 231.000 0 -364.000 329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 205.000 205.000 205.000 205.000 1.004.000
Sum omløpsmidler 881.000 686.000 132.000 292.000 186.000
Sum eiendeler 1.086.000 891.000 337.000 497.000 1.190.000
Sum opptjent egenkapital 247.000 -30.000 -262.000 -262.000 103.000
Sum egenkapital 347.000 70.000 -162.000 -162.000 203.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 107.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 740.000 821.000 499.000 552.000 775.000
Sum gjeld og egenkapital 1.087.000 891.000 337.000 497.000 1.191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.151.000 3.073.000 2.530.000 3.578.000 3.777.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.151.000 3.073.000 2.530.000 3.578.000 3.777.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.214.000 -1.225.000 -1.233.000 -1.415.000 -1.699.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.554.000 -1.525.000 -1.284.000 -1.560.000 -1.596.000
Driftskostnader -2.768.000 -2.750.000 -2.517.000 -2.975.000 -3.295.000
Driftsresultat 382.000 323.000 13.000 604.000 482.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -27.000 -23.000 -14.000 -823.000 -28.000
Finans -27.000 -23.000 -14.000 -822.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -226.000
Årsresultat 277.000 231.000 0 -364.000 329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 205.000 205.000 205.000 205.000 1.004.000
Sum anleggsmidler 205.000 205.000 205.000 205.000 1.004.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 148.000 241.000 24.000 0 0
Andre fordringer 679.000 369.000 52.000 3.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 55.000 76.000 56.000 289.000 83.000
Sum omløpsmidler 881.000 686.000 132.000 292.000 186.000
Sum eiendeler 1.086.000 891.000 337.000 497.000 1.190.000
Sum opptjent egenkapital 247.000 -30.000 -262.000 -262.000 103.000
Sum egenkapital 347.000 70.000 -162.000 -162.000 203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 344.000 381.000 237.000 0 77.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 107.000 213.000
Leverandørgjeld 98.000 118.000 99.000 0 4.000
Betalbar skatt 78.000 69.000 0 146.000 125.000
Skyldig offentlige avgifter 100.000 121.000 58.000 99.000 126.000
Utbytte 0 0 0 0 -226.000
Annen kortsiktig gjeld 119.000 132.000 104.000 307.000 216.000
Sum kortsiktig gjeld 740.000 821.000 499.000 552.000 775.000
Sum gjeld og egenkapital 1.087.000 891.000 337.000 497.000 1.191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 141.000 -135.000 -367.000 -260.000 -589.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 0.3 0.5 0.2
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.3 0.5 0.3
Soliditet 31.9 7.9 -48.1 -32.6 17.0
Resultatgrad 12.1 10.5 0.5 16.9 12.8
Rentedekningsgrad 14.1 1 0.9 0.7 17.2
Gjeldsgrad 2.1 11.7 -3.1 -4.1 4.9
Total kapitalrentabilitet 35.1 36.3 3.9 121.7 40.5
Signatur
05.12.2011
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN, OG ADM DIREKTØR
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex