Akvakultur I Vesterålen As
Juridisk navn:  Akvakultur I Vesterålen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76118100
Gårdsøyveien 32 Gårdsøyveien 32 Fax: 76118101
8406 Sortland 8406 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 993505005
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/9/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.38%
Resultat  
  
-74.24%
Egenkapital  
  
19.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 52.074.000 81.851.000 25.190.000 27.976.000 6.776.000
Resultat: 3.873.000 15.034.000 1.304.000 2.820.000 -21.000
Egenkapital: 44.042.000 36.858.000 25.235.000 23.248.000 20.954.000
Regnskap for  Akvakultur I Vesterålen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 52.074.000 81.851.000 25.190.000 27.976.000 6.776.000
Driftskostnader -48.344.000 -66.868.000 -24.021.000 -25.191.000 -6.837.000
Driftsresultat 3.730.000 14.984.000 1.170.000 2.785.000 -61.000
Finansinntekter 143.000 50.000 135.000 37.000 68.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -28.000
Finans 142.000 50.000 134.000 35.000 40.000
Resultat før skatt 3.873.000 15.034.000 1.304.000 2.820.000 -21.000
Skattekostnad -605.000 -3.411.000 -178.000 -526.000 9.000
Årsresultat 3.268.000 11.623.000 1.126.000 2.294.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.883.000 5.430.000 5.981.000 6.530.000 7.342.000
Sum omløpsmidler 52.504.000 70.143.000 24.485.000 23.923.000 30.862.000
Sum eiendeler 57.387.000 75.573.000 30.466.000 30.453.000 38.204.000
Sum opptjent egenkapital 20.986.000 17.718.000 6.095.000 4.969.000 2.675.000
Sum egenkapital 44.042.000 36.858.000 25.235.000 23.248.000 20.954.000
Sum langsiktig gjeld 6.073.000 4.299.000 3.398.000 2.934.000 15.343.000
Sum kortsiktig gjeld 7.271.000 34.416.000 1.832.000 4.271.000 1.907.000
Sum gjeld og egenkapital 57.385.000 75.573.000 30.465.000 30.454.000 38.205.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.064.000 81.851.000 25.130.000 27.856.000 6.776.000
Andre inntekter 10.000 0 60.000 120.000 0
Driftsinntekter 52.074.000 81.851.000 25.190.000 27.976.000 6.776.000
Varekostnad -52.025.000 -66.800.000 -22.858.000 -21.098.000 -17.079.000
Lønninger -2.110.000 -1.645.000 -1.426.000 -1.156.000 -1.077.000
Avskrivning -714.000 -703.000 -751.000 -878.000 -836.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.702.000 -2.479.000 -1.628.000 -2.059.000 -1.701.000
Driftskostnader -48.344.000 -66.868.000 -24.021.000 -25.191.000 -6.837.000
Driftsresultat 3.730.000 14.984.000 1.170.000 2.785.000 -61.000
Finansinntekter 143.000 50.000 135.000 37.000 68.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -28.000
Finans 142.000 50.000 134.000 35.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.268.000 11.623.000 1.126.000 2.294.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.756.000 4.088.000 4.238.000 4.630.000 4.957.000
Maskiner anlegg 582.000 569.000 801.000 777.000 1.049.000
Driftsløsøre 50.000 75.000 39.000 17.000 26.000
Sum varige driftsmidler 4.881.000 5.428.000 5.979.000 6.529.000 7.341.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 4.883.000 5.430.000 5.981.000 6.530.000 7.342.000
Varebeholdning 28.594.000 19.183.000 14.605.000 11.927.000 14.004.000
Kundefordringer 6.887.000 23.539.000 11.000 226.000 576.000
Andre fordringer 5.104.000 2.266.000 1.912.000 20.000 981.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.919.000 25.155.000 7.956.000 7.984.000 1.648.000
Sum omløpsmidler 52.504.000 70.143.000 24.485.000 23.923.000 30.862.000
Sum eiendeler 57.387.000 75.573.000 30.466.000 30.453.000 38.204.000
Sum opptjent egenkapital 20.986.000 17.718.000 6.095.000 4.969.000 2.675.000
Sum egenkapital 44.042.000 36.858.000 25.235.000 23.248.000 20.954.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.073.000 4.299.000 3.398.000 2.934.000 3.812.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 636.000 0
Sum langsiktig gjeld 6.073.000 4.299.000 3.398.000 2.934.000 15.343.000
Leverandørgjeld 4.134.000 31.658.000 1.652.000 1.813.000 1.712.000
Betalbar skatt 0 2.510.000 0 1.405.000 0
Skyldig offentlige avgifter 502.000 87.000 52.000 279.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.636.000 161.000 128.000 139.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 7.271.000 34.416.000 1.832.000 4.271.000 1.907.000
Sum gjeld og egenkapital 57.385.000 75.573.000 30.465.000 30.454.000 38.205.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.233.000 35.727.000 22.653.000 19.652.000 28.955.000
Likviditetsgrad 1 7.2 2 13. 5.6 16.2
Likviditetsgrad 2 3.3 1.5 5.4 2.9 8.9
Soliditet 76.7 48.8 82.8 76.3 54.8
Resultatgrad 7.2 18.3 4.6 10.0 -0.9
Rentedekningsgrad 3 1 1411.0 0.3
Gjeldsgrad 0.3 1.1 0.2 0.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 6.7 19.9 4.3 9.3 0.0
Signatur
13.06.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.06.2016
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex