Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Akvarieservice As
Juridisk navn:  Akvarieservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stallbakken 5 Stallbakken 5 Fax:
2005 Rælingen 2005 Rælingen
Fylke: Kommune:
Akershus Rælingen
Org.nr: 992268131
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: start up 143 as
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1847.83%
Egenkapital  
  
364.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 984.000 0 0 0 0
Resultat: -896.000 -46.000 77.000 -32.000 221.000
Egenkapital: 251.000 54.000 100.000 93.000 126.000
Regnskap for  Akvarieservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 984.000 0 0 0 0
Driftskostnader -1.155.000 -46.000 -23.000 -32.000 -29.000
Driftsresultat -170.000 -46.000 -23.000 -32.000 -29.000
Finansinntekter 3.000 0 100.000 0 250.000
Finanskostnader -729.000 0 0 0 0
Finans -726.000 0 100.000 0 250.000
Resultat før skatt -896.000 -46.000 77.000 -32.000 221.000
Skattekostnad -12.000 0 0 0 0
Årsresultat -908.000 -46.000 77.000 -32.000 221.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 447.000 86.000 101.000 4.000 447.000
Sum eiendeler 497.000 186.000 201.000 104.000 547.000
Sum opptjent egenkapital 151.000 -46.000 0 -7.000 26.000
Sum egenkapital 251.000 54.000 100.000 93.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 246.000 131.000 101.000 11.000 421.000
Sum gjeld og egenkapital 497.000 185.000 201.000 104.000 547.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 933.000 0 0 0 0
Andre inntekter 51.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 984.000 0 0 0 0
Varekostnad -21.000 0 0 0 0
Lønninger -729.000 0 0 0 0
Avskrivning -17.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -388.000 -46.000 -23.000 -32.000 -29.000
Driftskostnader -1.155.000 -46.000 -23.000 -32.000 -29.000
Driftsresultat -170.000 -46.000 -23.000 -32.000 -29.000
Finansinntekter 3.000 0 100.000 0 250.000
Finanskostnader -729.000 0 0 0 0
Finans -726.000 0 100.000 0 250.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -70.000 0 -250.000
Årsresultat -908.000 -46.000 77.000 -32.000 221.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 80.000 100.000 0 443.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 376.000 6.000 1.000 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 447.000 86.000 101.000 4.000 447.000
Sum eiendeler 497.000 186.000 201.000 104.000 547.000
Sum opptjent egenkapital 151.000 -46.000 0 -7.000 26.000
Sum egenkapital 251.000 54.000 100.000 93.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -70.000 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 179.000 131.000 31.000 11.000 171.000
Sum kortsiktig gjeld 246.000 131.000 101.000 11.000 421.000
Sum gjeld og egenkapital 497.000 185.000 201.000 104.000 547.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 201.000 -45.000 0 -7.000 26.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.7 1 0.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.8 0.7 1 0.4 1.1
Soliditet 50.5 29.2 49.8 89.4 23.0
Resultatgrad -17.3
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad 1 2.4 1 0.1 3.3
Total kapitalrentabilitet -33.6 -24.9 38.3 -30.8 40.4
Signatur
23.01.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex