Alø Invest AS
Juridisk navn:  Alø Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 882600882
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/26/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
574.29%
Egenkapital  
  
15.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 166.000 -35.000 179.000 -17.000 166.000
Egenkapital: 1.264.000 1.098.000 1.133.000 955.000 972.000
Regnskap for  Alø Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -25.000 -44.000 -32.000 -49.000 -26.000
Driftsresultat -25.000 -44.000 -32.000 -49.000 -26.000
Finansinntekter 190.000 9.000 212.000 68.000 192.000
Finanskostnader 0 0 0 -36.000 0
Finans 190.000 9.000 212.000 32.000 192.000
Resultat før skatt 166.000 -35.000 179.000 -17.000 166.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 0 0
Årsresultat 166.000 -35.000 178.000 -17.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.264.000 1.098.000 1.133.000 957.000 974.000
Sum eiendeler 1.264.000 1.098.000 1.133.000 957.000 974.000
Sum opptjent egenkapital 718.000 552.000 587.000 409.000 426.000
Sum egenkapital 1.264.000 1.098.000 1.133.000 955.000 972.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.264.000 1.098.000 1.133.000 957.000 974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -44.000 -32.000 -49.000 -26.000
Driftskostnader -25.000 -44.000 -32.000 -49.000 -26.000
Driftsresultat -25.000 -44.000 -32.000 -49.000 -26.000
Finansinntekter 190.000 9.000 212.000 68.000 192.000
Finanskostnader 0 0 0 -36.000 0
Finans 190.000 9.000 212.000 32.000 192.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 166.000 -35.000 178.000 -17.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 9.000 9.000 9.000 9.000 0
Sum investeringer 511.000 963.000 994.000 804.000 776.000
Kasse, bank 744.000 127.000 131.000 144.000 199.000
Sum omløpsmidler 1.264.000 1.098.000 1.133.000 957.000 974.000
Sum eiendeler 1.264.000 1.098.000 1.133.000 957.000 974.000
Sum opptjent egenkapital 718.000 552.000 587.000 409.000 426.000
Sum egenkapital 1.264.000 1.098.000 1.133.000 955.000 972.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.264.000 1.098.000 1.133.000 957.000 974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.264.000 1.098.000 1.133.000 955.000 972.000
Likviditetsgrad 1 478.5 487.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 478.6 487.1
Soliditet 1 1 1 99.8 99.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 13.1 -3.2 15.9 2.0 17.0
Signatur
13.12.2016
SIGNATUR HVER FOR SEG
BJÅNESØY GEIR
BJÅNESØY ØYSTEIN BRUGGER
Prokurister
13.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex