Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alarger Group As
Juridisk navn:  Alarger Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordeidstraumen 27 Nordeidstraumen 27 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 919190140
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/8/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
90.91%
Egenkapital  
  
-83.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -2.000 -22.000
Egenkapital: 5.000 30.000
Regnskap for  Alarger Group As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -2.000 -23.000
Driftsresultat -2.000 -23.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -2.000 -22.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -2.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 28.000 0
Sum eiendeler 28.000 0
Sum opptjent egenkapital -25.000 0
Sum egenkapital 5.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 53.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -23.000
Driftskostnader -2.000 -23.000
Driftsresultat -2.000 -23.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -2.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 28.000 0
Sum omløpsmidler 28.000 0
Sum eiendeler 28.000 0
Sum opptjent egenkapital -25.000 0
Sum egenkapital 5.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.000 23.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 53.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 17.9 56.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.6 0.8
Total kapitalrentabilitet -7.1 -43.4
Signatur
26.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex