Albicilla As
Juridisk navn:  Albicilla As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918150064
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 10/14/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
19.31%
Egenkapital  
  
0.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 4.986.000 4.179.000 1.018.000
Egenkapital: 114.464.000 113.359.000 109.813.000
Regnskap for  Albicilla As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -38.000 -44.000 -84.000
Driftsresultat -38.000 -44.000 -84.000
Finansinntekter 5.060.000 4.223.000 2.940.000
Finanskostnader -37.000 0 -1.838.000
Finans 5.023.000 4.223.000 1.102.000
Resultat før skatt 4.986.000 4.179.000 1.018.000
Skattekostnad -30.000 -13.000 0
Årsresultat 4.955.000 4.166.000 1.018.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.305.000 110.305.000 110.305.000
Sum omløpsmidler 8.351.000 5.938.000 3.413.000
Sum eiendeler 118.656.000 116.243.000 113.718.000
Sum opptjent egenkapital -42.104.000 -43.209.000 -46.725.000
Sum egenkapital 114.464.000 113.359.000 109.813.000
Sum langsiktig gjeld 1.972.000 2.235.000 2.497.000
Sum kortsiktig gjeld 2.219.000 650.000 1.408.000
Sum gjeld og egenkapital 118.655.000 116.244.000 113.718.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -44.000 -84.000
Driftskostnader -38.000 -44.000 -84.000
Driftsresultat -38.000 -44.000 -84.000
Finansinntekter 5.060.000 4.223.000 2.940.000
Finanskostnader -37.000 0 -1.838.000
Finans 5.023.000 4.223.000 1.102.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.050.000 -650.000 -1.400.000
Årsresultat 4.955.000 4.166.000 1.018.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 110.305.000 110.305.000 110.305.000
Sum anleggsmidler 110.305.000 110.305.000 110.305.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 5.391.000 3.566.000 2.923.000
Sum investeringer 2.667.000 1.439.000 0
Kasse, bank 293.000 934.000 491.000
Sum omløpsmidler 8.351.000 5.938.000 3.413.000
Sum eiendeler 118.656.000 116.243.000 113.718.000
Sum opptjent egenkapital -42.104.000 -43.209.000 -46.725.000
Sum egenkapital 114.464.000 113.359.000 109.813.000
Sum avsetninger til forpliktelser 35.000 21.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.972.000 2.235.000 2.497.000
Leverandørgjeld 4.000 0 8.000
Betalbar skatt 16.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -2.050.000 -650.000 -1.400.000
Annen kortsiktig gjeld 150.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.219.000 650.000 1.408.000
Sum gjeld og egenkapital 118.655.000 116.244.000 113.718.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.132.000 5.288.000 2.005.000
Likviditetsgrad 1 3.8 9.1 2.4
Likviditetsgrad 2 3.8 9.1 2.4
Soliditet 96.5 97.5 96.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 4.2 3.6 2.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex