Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alegi Eiendom AS
Juridisk navn:  Alegi Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198104
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 990135169
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.06%
Resultat  
  
19.43%
Egenkapital  
  
12.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.063.000 2.861.000 3.219.000 3.411.000 2.939.000
Resultat: 1.395.000 1.168.000 948.000 1.118.000 743.000
Egenkapital: 5.123.000 4.554.000 4.176.000 3.483.000 2.671.000
Regnskap for  Alegi Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.063.000 2.861.000 3.219.000 3.411.000 2.939.000
Driftskostnader -1.649.000 -1.633.000 -2.183.000 -2.198.000 -2.082.000
Driftsresultat 1.415.000 1.228.000 1.036.000 1.214.000 858.000
Finansinntekter 9.000 7.000 11.000 16.000 13.000
Finanskostnader -28.000 -67.000 -99.000 -112.000 -126.000
Finans -19.000 -60.000 -88.000 -96.000 -113.000
Resultat før skatt 1.395.000 1.168.000 948.000 1.118.000 743.000
Skattekostnad -327.000 -289.000 -254.000 -307.000 -203.000
Årsresultat 1.068.000 879.000 693.000 811.000 541.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.811.000 6.211.000 7.011.000 7.014.000 7.013.000
Sum omløpsmidler 620.000 1.719.000 818.000 1.412.000 1.052.000
Sum eiendeler 6.431.000 7.930.000 7.829.000 8.426.000 8.065.000
Sum opptjent egenkapital 4.123.000 3.554.000 3.176.000 2.483.000 1.671.000
Sum egenkapital 5.123.000 4.554.000 4.176.000 3.483.000 2.671.000
Sum langsiktig gjeld 150.000 2.200.000 3.000.000 4.100.000 4.650.000
Sum kortsiktig gjeld 1.158.000 1.175.000 653.000 843.000 744.000
Sum gjeld og egenkapital 6.431.000 7.929.000 7.829.000 8.426.000 8.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.063.000 2.861.000 3.219.000 3.411.000 2.939.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.063.000 2.861.000 3.219.000 3.411.000 2.939.000
Varekostnad -318.000 -43.000 0 -6.000 0
Lønninger -1.344.000 -1.352.000 -1.889.000 -1.942.000 -1.844.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 13.000 -238.000 -294.000 -250.000 -238.000
Driftskostnader -1.649.000 -1.633.000 -2.183.000 -2.198.000 -2.082.000
Driftsresultat 1.415.000 1.228.000 1.036.000 1.214.000 858.000
Finansinntekter 9.000 7.000 11.000 16.000 13.000
Finanskostnader -28.000 -67.000 -99.000 -112.000 -126.000
Finans -19.000 -60.000 -88.000 -96.000 -113.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat 1.068.000 879.000 693.000 811.000 541.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.811.000 6.211.000 7.011.000 7.014.000 7.013.000
Sum anleggsmidler 5.811.000 6.211.000 7.011.000 7.014.000 7.013.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 518.000 613.000 302.000 372.000 238.000
Andre fordringer 25.000 125.000 115.000 112.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 76.000 981.000 401.000 928.000 796.000
Sum omløpsmidler 620.000 1.719.000 818.000 1.412.000 1.052.000
Sum eiendeler 6.431.000 7.930.000 7.829.000 8.426.000 8.065.000
Sum opptjent egenkapital 4.123.000 3.554.000 3.176.000 2.483.000 1.671.000
Sum egenkapital 5.123.000 4.554.000 4.176.000 3.483.000 2.671.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 150.000 2.200.000 3.000.000 4.100.000 4.650.000
Leverandørgjeld 24.000 48.000 34.000 24.000 40.000
Betalbar skatt 327.000 289.000 254.000 307.000 203.000
Skyldig offentlige avgifter 190.000 217.000 265.000 415.000 333.000
Utbytte -500.000 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 118.000 121.000 99.000 97.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 1.158.000 1.175.000 653.000 843.000 744.000
Sum gjeld og egenkapital 6.431.000 7.929.000 7.829.000 8.426.000 8.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -538.000 544.000 165.000 569.000 308.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.5 1.3 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 1.5 1.3 1.7 1.5
Soliditet 79.7 57.4 53.3 41.3 33.1
Resultatgrad 46.2 42.9 32.2 35.6 29.2
Rentedekningsgrad 50.5 18.3 10.5 11.0 6.9
Gjeldsgrad 0.3 0.7 0.9 1.4 2.0
Total kapitalrentabilitet 22.1 15.6 13.4 14.6 10.8
Signatur
16.08.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex