Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alf Birkeland AS
Juridisk navn:  Alf Birkeland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Astrid Annbjørg Birkeland Birkelandshaugen 6 C/O Astrid Annbjørg Birkeland Birkelandshaugen 6 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 893436812
Aksjekapital: 305.156 NOK
Etableringsdato: 9/29/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1091.04%
Egenkapital  
  
4.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.596.000 134.000 151.000 276.000 228.000
Egenkapital: 14.465.000 13.901.000 13.800.000 14.186.000 14.958.000
Regnskap for  Alf Birkeland AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -8.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -10.000 -8.000 -11.000 -11.000 -10.000
Finansinntekter 1.605.000 142.000 162.000 287.000 237.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.605.000 142.000 162.000 287.000 237.000
Resultat før skatt 1.596.000 134.000 151.000 276.000 228.000
Skattekostnad -32.000 -32.000 -38.000 -48.000 -61.000
Årsresultat 1.563.000 102.000 114.000 228.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.333.000 7.461.000 7.333.000 7.333.000 5.333.000
Sum omløpsmidler 9.666.000 6.474.000 7.006.000 6.902.000 9.686.000
Sum eiendeler 14.999.000 13.935.000 14.339.000 14.235.000 15.019.000
Sum opptjent egenkapital 13.992.000 13.429.000 13.327.000 13.714.000 14.486.000
Sum egenkapital 14.465.000 13.901.000 13.800.000 14.186.000 14.958.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 535.000 33.000 540.000 49.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 14.999.000 13.934.000 14.339.000 14.236.000 15.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -8.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftskostnader -10.000 -8.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -10.000 -8.000 -11.000 -11.000 -10.000
Finansinntekter 1.605.000 142.000 162.000 287.000 237.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.605.000 142.000 162.000 287.000 237.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -500.000 -1.000.000 0
Årsresultat 1.563.000 102.000 114.000 228.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.333.000 7.461.000 7.333.000 7.333.000 5.333.000
Sum anleggsmidler 5.333.000 7.461.000 7.333.000 7.333.000 5.333.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 59.000 106.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.666.000 6.474.000 6.947.000 6.796.000 9.686.000
Sum omløpsmidler 9.666.000 6.474.000 7.006.000 6.902.000 9.686.000
Sum eiendeler 14.999.000 13.935.000 14.339.000 14.235.000 15.019.000
Sum opptjent egenkapital 13.992.000 13.429.000 13.327.000 13.714.000 14.486.000
Sum egenkapital 14.465.000 13.901.000 13.800.000 14.186.000 14.958.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 32.000 32.000 39.000 48.000 61.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -500.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 535.000 33.000 540.000 49.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 14.999.000 13.934.000 14.339.000 14.236.000 15.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.131.000 6.441.000 6.466.000 6.853.000 9.625.000
Likviditetsgrad 1 18.1 196.2 1 140.9 158.8
Likviditetsgrad 2 18.1 196.2 1 140.9 158.8
Soliditet 96.4 99.8 96.2 99.6 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 10.6 1 1.1 1.9 1.5
Signatur
01.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
LUDVIGSEN ARILD ANDRE
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex