Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alfa Bilsenter As
Juridisk navn:  Alfa Bilsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46542612
Vestre Onsrud 16 Vestre Onsrud 16 Fax:
2056 Algarheim 2056 Algarheim
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 915038778
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/19/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsforum As
Regnskapsfører: Reliance Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.78%
Resultat  
  
93.22%
Egenkapital  
  
38.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 35.363.000 37.140.000 42.367.000 58.890.000
Resultat: -178.000 -2.627.000 -1.188.000 -3.650.000
Egenkapital: 3.096.000 2.240.000 -3.692.000 -2.907.000
Regnskap for  Alfa Bilsenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 35.363.000 37.140.000 42.367.000 58.890.000
Driftskostnader -35.485.000 -39.404.000 -42.984.000 -61.840.000
Driftsresultat -122.000 -2.263.000 -616.000 -2.950.000
Finansinntekter 2.000 3.000 29.000 48.000
Finanskostnader -59.000 -367.000 -602.000 -748.000
Finans -57.000 -364.000 -573.000 -700.000
Resultat før skatt -178.000 -2.627.000 -1.188.000 -3.650.000
Skattekostnad 0 129.000 95.000 180.000
Årsresultat -178.000 -2.498.000 -1.094.000 -3.470.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.862.000 1.000 16.000 1.000
Sum omløpsmidler 7.540.000 14.973.000 11.615.000 19.073.000
Sum eiendeler 14.402.000 14.974.000 11.631.000 19.074.000
Sum opptjent egenkapital -6.197.000 -7.053.000 -4.555.000 -3.470.000
Sum egenkapital 3.096.000 2.240.000 -3.692.000 -2.907.000
Sum langsiktig gjeld 9.627.000 11.310.000 13.729.000 20.409.000
Sum kortsiktig gjeld 1.678.000 1.424.000 1.594.000 1.572.000
Sum gjeld og egenkapital 14.401.000 14.974.000 11.631.000 19.074.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.191.000 36.655.000 39.715.000 58.366.000
Andre inntekter 172.000 485.000 2.652.000 524.000
Driftsinntekter 35.363.000 37.140.000 42.367.000 58.890.000
Varekostnad -28.704.000 -32.590.000 -34.899.000 -50.657.000
Lønninger -3.196.000 -3.522.000 -4.696.000 -5.689.000
Avskrivning 0 -16.000 -4.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.585.000 -3.276.000 -3.385.000 -5.462.000
Driftskostnader -35.485.000 -39.404.000 -42.984.000 -61.840.000
Driftsresultat -122.000 -2.263.000 -616.000 -2.950.000
Finansinntekter 2.000 3.000 29.000 48.000
Finanskostnader -59.000 -367.000 -602.000 -748.000
Finans -57.000 -364.000 -573.000 -700.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -178.000 -2.498.000 -1.094.000 -3.470.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 16.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 16.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.862.000 1.000 0 1.000
Sum anleggsmidler 6.862.000 1.000 16.000 1.000
Varebeholdning 6.958.000 6.751.000 9.125.000 16.772.000
Kundefordringer 0 540.000 227.000 0
Andre fordringer 295.000 463.000 348.000 402.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 286.000 392.000 426.000 532.000
Sum omløpsmidler 7.540.000 14.973.000 11.615.000 19.073.000
Sum eiendeler 14.402.000 14.974.000 11.631.000 19.074.000
Sum opptjent egenkapital -6.197.000 -7.053.000 -4.555.000 -3.470.000
Sum egenkapital 3.096.000 2.240.000 -3.692.000 -2.907.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 366.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.627.000 11.310.000 13.729.000 20.409.000
Leverandørgjeld 424.000 621.000 569.000 344.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 119.000 202.000 292.000 318.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 770.000 601.000 733.000 911.000
Sum kortsiktig gjeld 1.678.000 1.424.000 1.594.000 1.572.000
Sum gjeld og egenkapital 14.401.000 14.974.000 11.631.000 19.074.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.862.000 13.549.000 10.021.000 17.501.000
Likviditetsgrad 1 4.5 10. 7.3 12.1
Likviditetsgrad 2 0.3 5.8 1.6 1.5
Soliditet 21.5 1 -31.7 -15.2
Resultatgrad -0.3 -6.1 -1.5 -5.0
Rentedekningsgrad -2.1 -6.2 -3.9
Gjeldsgrad 3.7 5.7 -4.2 -7.6
Total kapitalrentabilitet -0.8 -15.1 -15.2
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex