Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alfa Bygg As
Juridisk navn:  Alfa Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Johan Ellingsens Veg 7 Johan Ellingsens Veg 7 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 998009057
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/9/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordenfjeldske Revisjon As
Regnskapsfører: Delta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
299.49%
Resultat  
  
3087.88%
Egenkapital  
  
282.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.220.000 1.557.000 2.435.000 1.855.000 1.149.000
Resultat: 2.958.000 -99.000 17.000 -141.000 -782.000
Egenkapital: 1.617.000 -885.000 -582.000 -587.000 -465.000
Regnskap for  Alfa Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.220.000 1.557.000 2.435.000 1.855.000 1.149.000
Driftskostnader -3.264.000 -1.653.000 -2.414.000 -1.994.000 -1.926.000
Driftsresultat 2.957.000 -97.000 20.000 -139.000 -778.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -3.000 -1.000 -5.000
Finans 1.000 -3.000 -3.000 -1.000 -4.000
Resultat før skatt 2.958.000 -99.000 17.000 -141.000 -782.000
Skattekostnad -456.000 -204.000 -12.000 19.000 197.000
Årsresultat 2.502.000 -303.000 5.000 -122.000 -585.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.390.000 15.000 265.000 304.000 334.000
Sum omløpsmidler 1.230.000 8.585.000 4.639.000 2.228.000 2.019.000
Sum eiendeler 2.620.000 8.600.000 4.904.000 2.532.000 2.353.000
Sum opptjent egenkapital 1.585.000 -917.000 -614.000 -619.000 -497.000
Sum egenkapital 1.617.000 -885.000 -582.000 -587.000 -465.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 40.000
Sum kortsiktig gjeld 1.002.000 9.484.000 5.487.000 3.119.000 2.777.000
Sum gjeld og egenkapital 2.619.000 8.599.000 4.905.000 2.532.000 2.352.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.220.000 1.557.000 2.435.000 1.855.000 1.149.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.220.000 1.557.000 2.435.000 1.855.000 1.149.000
Varekostnad -1.684.000 -38.000 -771.000 -719.000 -668.000
Lønninger -1.232.000 -1.321.000 -1.202.000 -930.000 -917.000
Avskrivning 0 -43.000 -60.000 -49.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -348.000 -251.000 -381.000 -296.000 -292.000
Driftskostnader -3.264.000 -1.653.000 -2.414.000 -1.994.000 -1.926.000
Driftsresultat 2.957.000 -97.000 20.000 -139.000 -778.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -3.000 -1.000 -5.000
Finans 1.000 -3.000 -3.000 -1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.502.000 -303.000 5.000 -122.000 -585.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 0 208.000 216.000 197.000
Fast eiendom 0 0 4.000 11.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 18.000
Driftsløsøre 0 15.000 54.000 77.000 119.000
Sum varige driftsmidler 0 15.000 58.000 88.000 137.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.380.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.390.000 15.000 265.000 304.000 334.000
Varebeholdning 0 8.388.000 4.464.000 1.948.000 1.680.000
Kundefordringer 450.000 0 0 0 91.000
Andre fordringer 79.000 75.000 59.000 36.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 701.000 121.000 116.000 244.000 208.000
Sum omløpsmidler 1.230.000 8.585.000 4.639.000 2.228.000 2.019.000
Sum eiendeler 2.620.000 8.600.000 4.904.000 2.532.000 2.353.000
Sum opptjent egenkapital 1.585.000 -917.000 -614.000 -619.000 -497.000
Sum egenkapital 1.617.000 -885.000 -582.000 -587.000 -465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 40.000
Leverandørgjeld 269.000 7.000 1.177.000 24.000 7.000
Betalbar skatt 465.000 0 4.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 172.000 151.000 123.000 146.000 96.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 9.326.000 4.183.000 2.949.000 2.674.000
Sum kortsiktig gjeld 1.002.000 9.484.000 5.487.000 3.119.000 2.777.000
Sum gjeld og egenkapital 2.619.000 8.599.000 4.905.000 2.532.000 2.352.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 228.000 -899.000 -848.000 -891.000 -758.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0 0 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0 0 0.1 0.2
Soliditet 61.7 -10.3 -11.9 -23.2 -19.8
Resultatgrad 47.5 -6.2 0.8 -7.5 -67.7
Rentedekningsgrad 2 -24.3 6.7 -139.0 -155.4
Gjeldsgrad 0.6 -10.7 -9.4 -5.3 -6.1
Total kapitalrentabilitet 1 -1.1 0.4 -5.5 -33.0
Signatur
12.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex