Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alfa Tannteknikk AS
Juridisk navn:  Alfa Tannteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22172317
Grønlandsleiret 31 Grønlandsleiret 31 Fax: 22175519
0190 Oslo 190 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930453013
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/28/1976
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vår Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-49.44%
Resultat  
  
-190.7%
Egenkapital  
  
-462.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 407.000 805.000 684.000 730.000 870.000
Resultat: -125.000 -43.000 -52.000 15.000 70.000
Egenkapital: -98.000 27.000 69.000 121.000 110.000
Regnskap for  Alfa Tannteknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 407.000 805.000 684.000 730.000 870.000
Driftskostnader -532.000 -849.000 -736.000 -714.000 -800.000
Driftsresultat -125.000 -43.000 -52.000 15.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -125.000 -43.000 -52.000 15.000 70.000
Skattekostnad 0 0 0 -4.000 -20.000
Årsresultat -125.000 -43.000 -52.000 11.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 37.000 22.000 22.000 22.000
Sum omløpsmidler 8.000 94.000 139.000 160.000 164.000
Sum eiendeler 42.000 131.000 161.000 182.000 186.000
Sum opptjent egenkapital -158.000 -33.000 9.000 61.000 50.000
Sum egenkapital -98.000 27.000 69.000 121.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 104.000 92.000 61.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 131.000 161.000 182.000 186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 407.000 805.000 684.000 730.000 806.000
Andre inntekter 0 0 0 0 63.000
Driftsinntekter 407.000 805.000 684.000 730.000 870.000
Varekostnad -108.000 -221.000 -167.000 -186.000 -170.000
Lønninger -262.000 -428.000 -318.000 -261.000 -256.000
Avskrivning -3.000 -3.000 0 0 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -159.000 -202.000 -253.000 -261.000 -364.000
Driftskostnader -532.000 -849.000 -736.000 -714.000 -800.000
Driftsresultat -125.000 -43.000 -52.000 15.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -125.000 -43.000 -52.000 11.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 15.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.000 15.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Sum anleggsmidler 34.000 37.000 22.000 22.000 22.000
Varebeholdning 0 27.000 22.000 21.000 27.000
Kundefordringer 1.000 28.000 70.000 17.000 52.000
Andre fordringer 0 4.000 15.000 11.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 36.000 32.000 111.000 73.000
Sum omløpsmidler 8.000 94.000 139.000 160.000 164.000
Sum eiendeler 42.000 131.000 161.000 182.000 186.000
Sum opptjent egenkapital -158.000 -33.000 9.000 61.000 50.000
Sum egenkapital -98.000 27.000 69.000 121.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 4.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 0 21.000 17.000 10.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 84.000 75.000 47.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 104.000 92.000 61.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 131.000 161.000 182.000 186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -132.000 -10.000 47.000 99.000 88.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.9 1.5 2.6 2.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.6 1.3 2.3 1.9
Soliditet -233.3 20.6 42.9 66.5 59.1
Resultatgrad -30.7 -5.3 -7.6 2.1 8.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 3.9 1.3 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet -297.6 -32.8 -32.3 8.2 37.6
Signatur
19.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex