Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alfa Utbygging As
Juridisk navn:  Alfa Utbygging As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Leistad Haukvegen 16 Nedre Stibakken 25B Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 997948653
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Delta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
84.62%
Egenkapital  
  
-6.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.000 -13.000 -15.000 -9.000 -8.000
Egenkapital: -31.000 -29.000 -16.000 -1.000 8.000
Regnskap for  Alfa Utbygging As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -13.000 -14.000 -9.000 -8.000
Driftsresultat -2.000 -13.000 -14.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 0 0 -2.000 0 0
Resultat før skatt -2.000 -13.000 -15.000 -9.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -13.000 -15.000 -9.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 1.000 2.000 4.000
Sum eiendeler 40.000 41.000 41.000 42.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -61.000 -60.000 -58.000 -31.000 -22.000
Sum egenkapital -31.000 -29.000 -16.000 -1.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 70.000 57.000 44.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 41.000 41.000 44.000 45.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -13.000 -14.000 -9.000 -8.000
Driftskostnader -2.000 -13.000 -14.000 -9.000 -8.000
Driftsresultat -2.000 -13.000 -14.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 0 0 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -13.000 -15.000 -9.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum anleggsmidler 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 1.000 2.000 4.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 1.000 2.000 4.000
Sum eiendeler 40.000 41.000 41.000 42.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -61.000 -60.000 -58.000 -31.000 -22.000
Sum egenkapital -31.000 -29.000 -16.000 -1.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 70.000 57.000 44.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 70.000 57.000 44.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 41.000 41.000 44.000 45.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -71.000 -69.000 -56.000 -42.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.2
Soliditet -77.5 -70.7 -2.3 18.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.3 -2.4 -3.6 -44.0 4.5
Total kapitalrentabilitet -31.7 -34.1 -20.9 -18.2
Signatur
29.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex