Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alfr A Berge AS
Juridisk navn:  Alfr A Berge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66845492
Postboks 91 Elveveien 4A Fax: 66981477
1378 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 910490958
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/24/1971
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.76%
Resultat  
  
-129.13%
Egenkapital  
  
-38.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.591.000 4.532.000 3.362.000 3.259.000 3.390.000
Resultat: -411.000 1.411.000 -86.000 -86.000 10.000
Egenkapital: 648.000 1.059.000 -17.000 53.000 47.000
Regnskap for  Alfr A Berge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.591.000 4.532.000 3.362.000 3.259.000 3.390.000
Driftskostnader -3.986.000 -3.101.000 -3.416.000 -3.316.000 -3.362.000
Driftsresultat -395.000 1.431.000 -53.000 -56.000 27.000
Finansinntekter 1.000 7.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -17.000 -26.000 -35.000 -32.000 -18.000
Finans -16.000 -19.000 -35.000 -31.000 -17.000
Resultat før skatt -411.000 1.411.000 -86.000 -86.000 10.000
Skattekostnad 0 -335.000 16.000 91.000 0
Årsresultat -411.000 1.076.000 -70.000 6.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 285.000 282.000 437.000 92.000 46.000
Sum omløpsmidler 1.272.000 2.087.000 809.000 1.099.000 1.070.000
Sum eiendeler 1.557.000 2.369.000 1.246.000 1.191.000 1.116.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 959.000 -117.000 -47.000 -53.000
Sum egenkapital 648.000 1.059.000 -17.000 53.000 47.000
Sum langsiktig gjeld 321.000 671.000 776.000 466.000 424.000
Sum kortsiktig gjeld 588.000 640.000 488.000 673.000 645.000
Sum gjeld og egenkapital 1.557.000 2.370.000 1.247.000 1.192.000 1.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.591.000 4.532.000 3.360.000 3.335.000 3.315.000
Andre inntekter 0 0 2.000 -75.000 75.000
Driftsinntekter 3.591.000 4.532.000 3.362.000 3.259.000 3.390.000
Varekostnad -762.000 -634.000 -855.000 -706.000 -814.000
Lønninger -2.525.000 -1.553.000 -1.556.000 -1.630.000 -1.878.000
Avskrivning -103.000 -82.000 -74.000 -45.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.007.000 -906.000 -931.000 -935.000 -659.000
Driftskostnader -3.986.000 -3.101.000 -3.416.000 -3.316.000 -3.362.000
Driftsresultat -395.000 1.431.000 -53.000 -56.000 27.000
Finansinntekter 1.000 7.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -17.000 -26.000 -35.000 -32.000 -18.000
Finans -16.000 -19.000 -35.000 -31.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -411.000 1.076.000 -70.000 6.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 107.000 91.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 6.000
Driftsløsøre 284.000 281.000 329.000 0 39.000
Sum varige driftsmidler 284.000 281.000 329.000 0 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 285.000 282.000 437.000 92.000 46.000
Varebeholdning 878.000 480.000 394.000 509.000 488.000
Kundefordringer 122.000 98.000 172.000 201.000 418.000
Andre fordringer 15.000 23.000 45.000 49.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 257.000 1.487.000 198.000 340.000 118.000
Sum omløpsmidler 1.272.000 2.087.000 809.000 1.099.000 1.070.000
Sum eiendeler 1.557.000 2.369.000 1.246.000 1.191.000 1.116.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 959.000 -117.000 -47.000 -53.000
Sum egenkapital 648.000 1.059.000 -17.000 53.000 47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 321.000 671.000 776.000 466.000 424.000
Leverandørgjeld -20.000 -21.000 17.000 89.000 196.000
Betalbar skatt 0 228.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 341.000 144.000 109.000 187.000 178.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 267.000 289.000 363.000 397.000 271.000
Sum kortsiktig gjeld 588.000 640.000 488.000 673.000 645.000
Sum gjeld og egenkapital 1.557.000 2.370.000 1.247.000 1.192.000 1.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 684.000 1.447.000 321.000 426.000 425.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.3 1.7 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.7 2.5 0.9 0.9 1.0
Soliditet 41.6 44.7 -1.4 4.4 4.2
Resultatgrad 31.6 -1.6 -1.7 0.8
Rentedekningsgrad -23.2 5 -1.5 -1.8 1.6
Gjeldsgrad 1.4 1.2 -74.4 21.5 22.7
Total kapitalrentabilitet -25.3 60.7 -4.3 -4.6 2.5
Signatur
13.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex