Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alkymar As
Juridisk navn:  Alkymar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41663965
Prestanesvegen 29 Prestanesvegen 29 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 913086090
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/7/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-70.62%
Resultat  
  
15.82%
Egenkapital  
  
83.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 657.000 2.236.000 2.765.000 5.940.000 1.048.000
Resultat: -2.655.000 -3.154.000 -1.468.000 -464.000 -651.000
Egenkapital: -986.000 -5.831.000 -2.677.000 -1.208.000 -745.000
Regnskap for  Alkymar As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 657.000 2.236.000 2.765.000 5.940.000 1.048.000
Driftskostnader -2.986.000 -5.148.000 -4.186.000 -6.338.000 -1.680.000
Driftsresultat -2.330.000 -2.912.000 -1.420.000 -398.000 -631.000
Finansinntekter 6.000 1.000 2.000 6.000 0
Finanskostnader -332.000 -243.000 -50.000 -72.000 -20.000
Finans -326.000 -242.000 -48.000 -66.000 -20.000
Resultat før skatt -2.655.000 -3.154.000 -1.468.000 -464.000 -651.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.655.000 -3.154.000 -1.468.000 -464.000 -651.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.264.000 4.540.000 4.502.000 2.591.000 206.000
Sum omløpsmidler 669.000 655.000 2.039.000 789.000 243.000
Sum eiendeler 5.933.000 5.195.000 6.541.000 3.380.000 449.000
Sum opptjent egenkapital -8.516.000 -5.861.000 -2.707.000 -1.238.000 -1.035.000
Sum egenkapital -986.000 -5.831.000 -2.677.000 -1.208.000 -745.000
Sum langsiktig gjeld 5.322.000 8.088.000 6.083.000 3.324.000 800.000
Sum kortsiktig gjeld 1.596.000 2.937.000 3.135.000 1.265.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 5.932.000 5.194.000 6.541.000 3.381.000 448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -20.000 2.266.000 1.609.000 4.135.000 763.000
Andre inntekter 677.000 -30.000 1.156.000 1.805.000 285.000
Driftsinntekter 657.000 2.236.000 2.765.000 5.940.000 1.048.000
Varekostnad -2.371.000 -2.937.000 -1.338.000 -1.276.000 0
Lønninger 4.000 -4.000 -672.000 -1.713.000 -546.000
Avskrivning -177.000 -143.000 -111.000 -24.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -442.000 -2.064.000 -2.065.000 -3.325.000 -1.134.000
Driftskostnader -2.986.000 -5.148.000 -4.186.000 -6.338.000 -1.680.000
Driftsresultat -2.330.000 -2.912.000 -1.420.000 -398.000 -631.000
Finansinntekter 6.000 1.000 2.000 6.000 0
Finanskostnader -332.000 -243.000 -50.000 -72.000 -20.000
Finans -326.000 -242.000 -48.000 -66.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.655.000 -3.154.000 -1.468.000 -464.000 -651.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.253.000 4.523.000 4.479.000 2.563.000 206.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 17.000 23.000 28.000 0
Sum varige driftsmidler 11.000 17.000 23.000 28.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.264.000 4.540.000 4.502.000 2.591.000 206.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 437.000 195.000 1.036.000 414.000 167.000
Andre fordringer 184.000 434.000 822.000 16.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 13.000 168.000 359.000 63.000
Sum omløpsmidler 669.000 655.000 2.039.000 789.000 243.000
Sum eiendeler 5.933.000 5.195.000 6.541.000 3.380.000 449.000
Sum opptjent egenkapital -8.516.000 -5.861.000 -2.707.000 -1.238.000 -1.035.000
Sum egenkapital -986.000 -5.831.000 -2.677.000 -1.208.000 -745.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.496.000 2.609.000 1.719.000 1.295.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.322.000 8.088.000 6.083.000 3.324.000 800.000
Leverandørgjeld 1.596.000 2.783.000 2.465.000 400.000 88.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 6.000 11.000 312.000 -4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 148.000 659.000 553.000 309.000
Sum kortsiktig gjeld 1.596.000 2.937.000 3.135.000 1.265.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 5.932.000 5.194.000 6.541.000 3.381.000 448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -927.000 -2.282.000 -1.096.000 -476.000 -150.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.7 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.7 0.6 0.7
Soliditet -16.6 -112.3 -40.9 -35.7 -166.3
Resultatgrad -354.6 -130.2 -51.4 -6.7 -60.2
Rentedekningsgrad -28.4 -5.5 -31.6
Gjeldsgrad -1.9 -3.4 -3.8 -1.6
Total kapitalrentabilitet -39.2 -21.7 -11.6 -140.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex