Alkymar As
Juridisk navn:  Alkymar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41663965
Prestanesvegen 29 Prestanesvegen 29 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 913086090
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/7/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.13%
Resultat  
  
-114.85%
Egenkapital  
  
-117.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.236.000 2.765.000 5.940.000 1.048.000 837.000
Resultat: -3.154.000 -1.468.000 -464.000 -651.000 -384.000
Egenkapital: -5.831.000 -2.677.000 -1.208.000 -745.000 -94.000
Regnskap for  Alkymar As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.236.000 2.765.000 5.940.000 1.048.000 837.000
Driftskostnader -5.148.000 -4.186.000 -6.338.000 -1.680.000 -1.220.000
Driftsresultat -2.912.000 -1.420.000 -398.000 -631.000 -384.000
Finansinntekter 1.000 2.000 6.000 0 0
Finanskostnader -243.000 -50.000 -72.000 -20.000 0
Finans -242.000 -48.000 -66.000 -20.000 0
Resultat før skatt -3.154.000 -1.468.000 -464.000 -651.000 -384.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.154.000 -1.468.000 -464.000 -651.000 -384.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.540.000 4.502.000 2.591.000 206.000 150.000
Sum omløpsmidler 655.000 2.039.000 789.000 243.000 289.000
Sum eiendeler 5.195.000 6.541.000 3.380.000 449.000 439.000
Sum opptjent egenkapital -5.861.000 -2.707.000 -1.238.000 -1.035.000 -384.000
Sum egenkapital -5.831.000 -2.677.000 -1.208.000 -745.000 -94.000
Sum langsiktig gjeld 8.088.000 6.083.000 3.324.000 800.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 2.937.000 3.135.000 1.265.000 393.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 5.194.000 6.541.000 3.381.000 448.000 439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.266.000 1.609.000 4.135.000 763.000 252.000
Andre inntekter -30.000 1.156.000 1.805.000 285.000 585.000
Driftsinntekter 2.236.000 2.765.000 5.940.000 1.048.000 837.000
Varekostnad -2.937.000 -1.338.000 -1.276.000 0 -10.000
Lønninger -4.000 -672.000 -1.713.000 -546.000 -871.000
Avskrivning -143.000 -111.000 -24.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.064.000 -2.065.000 -3.325.000 -1.134.000 -339.000
Driftskostnader -5.148.000 -4.186.000 -6.338.000 -1.680.000 -1.220.000
Driftsresultat -2.912.000 -1.420.000 -398.000 -631.000 -384.000
Finansinntekter 1.000 2.000 6.000 0 0
Finanskostnader -243.000 -50.000 -72.000 -20.000 0
Finans -242.000 -48.000 -66.000 -20.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.154.000 -1.468.000 -464.000 -651.000 -384.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.523.000 4.479.000 2.563.000 206.000 150.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 23.000 28.000 0 0
Sum varige driftsmidler 17.000 23.000 28.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.540.000 4.502.000 2.591.000 206.000 150.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 195.000 1.036.000 414.000 167.000 1.000
Andre fordringer 434.000 822.000 16.000 12.000 285.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 168.000 359.000 63.000 4.000
Sum omløpsmidler 655.000 2.039.000 789.000 243.000 289.000
Sum eiendeler 5.195.000 6.541.000 3.380.000 449.000 439.000
Sum opptjent egenkapital -5.861.000 -2.707.000 -1.238.000 -1.035.000 -384.000
Sum egenkapital -5.831.000 -2.677.000 -1.208.000 -745.000 -94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.609.000 1.719.000 1.295.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.088.000 6.083.000 3.324.000 800.000 400.000
Leverandørgjeld 2.783.000 2.465.000 400.000 88.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 11.000 312.000 -4.000 -15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 148.000 659.000 553.000 309.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 2.937.000 3.135.000 1.265.000 393.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 5.194.000 6.541.000 3.381.000 448.000 439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.282.000 -1.096.000 -476.000 -150.000 156.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.7 0.6 0.6 2.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 0.6 0.7 2.2
Soliditet -112.3 -40.9 -35.7 -166.3 -21.4
Resultatgrad -130.2 -51.4 -6.7 -60.2 -45.9
Rentedekningsgrad -28.4 -5.5 -31.6
Gjeldsgrad -1.9 -3.4 -3.8 -1.6 -5.7
Total kapitalrentabilitet -21.7 -11.6 -140.8 -87.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex