Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Allbrukshuset Sa
Juridisk navn:  Allbrukshuset Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72865522
Finnmyrvegen 41 Finnmyrvegen 41 Fax:
7350 Buvika 7350 Buvika
Fylke: Kommune:
Trøndelag Skaun
Org.nr: 989470728
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/3/1994 1
Foretakstype: SA
Revisor: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.11%
Resultat  
  
14.29%
Egenkapital  
  
-1.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 888.000 889.000 864.000 1.167.000 1.065.000
Resultat: -48.000 -56.000 -114.000 132.000 171.000
Egenkapital: 4.711.000 4.759.000 4.815.000 4.929.000 4.798.000
Regnskap for  Allbrukshuset Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 888.000 889.000 864.000 1.167.000 1.065.000
Driftskostnader -936.000 -944.000 -978.000 -1.035.000 -893.000
Driftsresultat -48.000 -55.000 -114.000 132.000 172.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -48.000 -56.000 -114.000 132.000 171.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 0 -114.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.019.000 4.070.000 4.129.000 4.190.000 4.250.000
Sum omløpsmidler 818.000 818.000 761.000 837.000 683.000
Sum eiendeler 4.837.000 4.888.000 4.890.000 5.027.000 4.933.000
Sum opptjent egenkapital 4.711.000 4.759.000 4.815.000 4.929.000 4.798.000
Sum egenkapital 4.711.000 4.759.000 4.815.000 4.929.000 4.798.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 126.000 128.000 75.000 97.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 4.837.000 4.887.000 4.890.000 5.026.000 4.934.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 888.000 889.000 865.000 1.167.000 1.065.000
Driftsinntekter 888.000 889.000 864.000 1.167.000 1.065.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -936.000 -944.000 -978.000 -1.035.000 -893.000
Driftskostnader -936.000 -944.000 -978.000 -1.035.000 -893.000
Driftsresultat -48.000 -55.000 -114.000 132.000 172.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 0 -114.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.017.000 4.058.000 4.099.000 4.140.000 4.182.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 12.000 30.000 49.000 68.000
Sum varige driftsmidler 4.019.000 4.070.000 4.129.000 4.190.000 4.250.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.019.000 4.070.000 4.129.000 4.190.000 4.250.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 4.000 10.000
Andre fordringer 0 106.000 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 818.000 712.000 761.000 834.000 673.000
Sum omløpsmidler 818.000 818.000 761.000 837.000 683.000
Sum eiendeler 4.837.000 4.888.000 4.890.000 5.027.000 4.933.000
Sum opptjent egenkapital 4.711.000 4.759.000 4.815.000 4.929.000 4.798.000
Sum egenkapital 4.711.000 4.759.000 4.815.000 4.929.000 4.798.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 68.000 6.000 26.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 29.000 32.000 35.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 31.000 37.000 36.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 128.000 75.000 97.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 4.837.000 4.887.000 4.890.000 5.026.000 4.934.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 692.000 690.000 686.000 740.000 547.000
Likviditetsgrad 1 6.5 6.4 10.1 8.6 5.0
Likviditetsgrad 2 6.5 6.4 10.1 8.7 5.1
Soliditet 97.4 97.4 98.5 98.1 97.2
Resultatgrad -5.4 -6.2 -13.2 11.3 16.2
Rentedekningsgrad 132.0 172.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.1 -2.3 2.6 3.5
Signatur
06.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex