Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alliance Microfinance AS
Juridisk navn:  Alliance Microfinance AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47776400
Tangen 11 Sven Bruns Gate 9 Fax:
4608 Kristiansand S 166 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 894593202
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/11/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
64.77%
Resultat  
  
151.78%
Egenkapital  
  
48.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.194.000 4.366.000 3.784.000 2.385.000 4.981.000
Resultat: 845.000 -1.632.000 -618.000 -1.657.000 -721.000
Egenkapital: 2.588.000 1.742.000 3.375.000 5.650.000 5.650.000
Regnskap for  Alliance Microfinance AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.194.000 4.366.000 3.784.000 2.385.000 4.981.000
Driftskostnader -6.358.000 -4.862.000 -4.405.000 -4.060.000 -5.773.000
Driftsresultat 836.000 -497.000 -620.000 -1.675.000 -793.000
Finansinntekter 12.000 10.000 7.000 26.000 74.000
Finanskostnader -2.000 -1.145.000 -5.000 -8.000 -2.000
Finans 10.000 -1.135.000 2.000 18.000 72.000
Resultat før skatt 845.000 -1.632.000 -618.000 -1.657.000 -721.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 845.000 -1.632.000 -618.000 -1.657.000 -721.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.213.000 10.618.000 9.638.000 6.318.000 6.318.000
Sum omløpsmidler 1.302.000 699.000 1.050.000 2.890.000 2.890.000
Sum eiendeler 6.515.000 11.317.000 10.688.000 9.208.000 9.208.000
Sum opptjent egenkapital 2.488.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.588.000 1.742.000 3.375.000 5.650.000 5.650.000
Sum langsiktig gjeld 2.865.000 8.283.000 6.185.000 2.865.000 2.865.000
Sum kortsiktig gjeld 1.062.000 1.292.000 1.128.000 693.000 693.000
Sum gjeld og egenkapital 6.515.000 11.317.000 10.688.000 9.208.000 9.208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.180.000 0 0 0 0
Andre inntekter 15.000 4.366.000 3.784.000 2.385.000 4.981.000
Driftsinntekter 7.194.000 4.366.000 3.784.000 2.385.000 4.981.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.249.000 -2.103.000 -1.793.000 -1.537.000 -1.470.000
Avskrivning -6.000 0 0 0 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.103.000 -2.759.000 -2.612.000 -2.523.000 -4.301.000
Driftskostnader -6.358.000 -4.862.000 -4.405.000 -4.060.000 -5.773.000
Driftsresultat 836.000 -497.000 -620.000 -1.675.000 -793.000
Finansinntekter 12.000 10.000 7.000 26.000 74.000
Finanskostnader -2.000 -1.145.000 -5.000 -8.000 -2.000
Finans 10.000 -1.135.000 2.000 18.000 72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 845.000 -1.632.000 -618.000 -1.657.000 -721.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 15.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 28.000 15.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.185.000 10.603.000 9.638.000 6.318.000 6.318.000
Sum anleggsmidler 5.213.000 10.618.000 9.638.000 6.318.000 6.318.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 344.000 344.000
Andre fordringer 592.000 15.000 68.000 206.000 206.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 711.000 684.000 982.000 2.340.000 2.340.000
Sum omløpsmidler 1.302.000 699.000 1.050.000 2.890.000 2.890.000
Sum eiendeler 6.515.000 11.317.000 10.688.000 9.208.000 9.208.000
Sum opptjent egenkapital 2.488.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.588.000 1.742.000 3.375.000 5.650.000 5.650.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.865.000 8.283.000 6.185.000 2.865.000 2.865.000
Leverandørgjeld 171.000 125.000 187.000 316.000 316.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 230.000 176.000 114.000 89.000 89.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 661.000 991.000 827.000 288.000 288.000
Sum kortsiktig gjeld 1.062.000 1.292.000 1.128.000 693.000 693.000
Sum gjeld og egenkapital 6.515.000 11.317.000 10.688.000 9.208.000 9.208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 240.000 -593.000 -78.000 2.197.000 2.197.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.5 0.9 4.2 4.2
Likviditetsgrad 2 1.2 0.5 0.9 4.2 4.2
Soliditet 39.7 15.4 31.6 61.4 61.4
Resultatgrad 11.6 -11.4 -16.4 -70.2 -15.9
Rentedekningsgrad 4 -0.4 -206.1 -359.5
Gjeldsgrad 1.5 5.5 2.2 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 1 -4.3 -5.7 -17.9 -7.8
Signatur
10.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex