Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alm Larssen Holding AS
Juridisk navn:  Alm Larssen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67141092
Elgefaret 29 Elgefaret 29 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 979476795
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/25/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskaps-Centeret As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
56.43%
Egenkapital  
  
-0.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 219.000 140.000 473.000 3.121.000 876.000
Egenkapital: 8.771.000 8.852.000 8.811.000 8.738.000 6.917.000
Regnskap for  Alm Larssen Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -27.000 -32.000 -32.000 -37.000
Driftsresultat -21.000 -27.000 -32.000 -32.000 -37.000
Finansinntekter 378.000 486.000 612.000 3.572.000 1.729.000
Finanskostnader -139.000 -319.000 -106.000 -420.000 -817.000
Finans 239.000 167.000 506.000 3.152.000 912.000
Resultat før skatt 219.000 140.000 473.000 3.121.000 876.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 219.000 140.000 473.000 3.121.000 876.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.201.000 2.112.000 3.388.000 3.388.000 4.367.000
Sum omløpsmidler 6.975.000 7.140.000 6.135.000 6.519.000 3.644.000
Sum eiendeler 9.176.000 9.252.000 9.523.000 9.907.000 8.011.000
Sum opptjent egenkapital 6.771.000 6.852.000 6.811.000 6.738.000 4.917.000
Sum egenkapital 8.771.000 8.852.000 8.811.000 8.738.000 6.917.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 406.000 401.000 712.000 1.169.000 1.094.000
Sum gjeld og egenkapital 9.177.000 9.253.000 9.523.000 9.907.000 8.011.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -27.000 -32.000 -32.000 -37.000
Driftskostnader -21.000 -27.000 -32.000 -32.000 -37.000
Driftsresultat -21.000 -27.000 -32.000 -32.000 -37.000
Finansinntekter 378.000 486.000 612.000 3.572.000 1.729.000
Finanskostnader -139.000 -319.000 -106.000 -420.000 -817.000
Finans 239.000 167.000 506.000 3.152.000 912.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -100.000 -400.000 -1.300.000 -1.000.000
Årsresultat 219.000 140.000 473.000 3.121.000 876.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.112.000 1.112.000 1.088.000 1.088.000 1.088.000
Sum varige driftsmidler 1.112.000 1.112.000 1.088.000 1.088.000 1.088.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.089.000 1.000.000 2.300.000 2.300.000 3.279.000
Sum anleggsmidler 2.201.000 2.112.000 3.388.000 3.388.000 4.367.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 31.000 74.000 0
Andre fordringer 107.000 184.000 1.155.000 68.000 90.000
Sum investeringer 5.594.000 5.421.000 4.868.000 3.994.000 1.354.000
Kasse, bank 1.273.000 1.535.000 81.000 2.383.000 2.200.000
Sum omløpsmidler 6.975.000 7.140.000 6.135.000 6.519.000 3.644.000
Sum eiendeler 9.176.000 9.252.000 9.523.000 9.907.000 8.011.000
Sum opptjent egenkapital 6.771.000 6.852.000 6.811.000 6.738.000 4.917.000
Sum egenkapital 8.771.000 8.852.000 8.811.000 8.738.000 6.917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -100.000 -400.000 -1.300.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 106.000 296.000 311.000 169.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 406.000 401.000 712.000 1.169.000 1.094.000
Sum gjeld og egenkapital 9.177.000 9.253.000 9.523.000 9.907.000 8.011.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.569.000 6.739.000 5.423.000 5.350.000 2.550.000
Likviditetsgrad 1 17.2 17.8 8.6 5.6 3.3
Likviditetsgrad 2 17.2 17.8 8.6 5.6 3.4
Soliditet 95.6 95.7 92.5 88.2 86.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1 -0.3 -0.1 2.1
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.9 5 6.1 35.7 21.1
Signatur
01.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex