Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Almeks AS
Juridisk navn:  Almeks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62487333
Plassen Industrifelt Industriveien 23 Plassen Industrifelt Fax: 62489700
2560 Alvdal 2560 Alvdal
Fylke: Kommune:
Hedmark Alvdal
Org.nr: 887550662
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/25/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
4%
Resultat  
  
70.45%
Egenkapital  
  
5.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.603.000 4.426.000 4.968.000 4.261.000 4.383.000
Resultat: 225.000 132.000 585.000 177.000 506.000
Egenkapital: 3.275.000 3.104.000 3.006.000 2.768.000 2.642.000
Regnskap for  Almeks AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.603.000 4.426.000 4.968.000 4.261.000 4.383.000
Driftskostnader -4.394.000 -4.312.000 -4.390.000 -4.100.000 -3.898.000
Driftsresultat 209.000 115.000 578.000 161.000 486.000
Finansinntekter 18.000 20.000 10.000 21.000 26.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -5.000 -6.000
Finans 17.000 17.000 7.000 16.000 20.000
Resultat før skatt 225.000 132.000 585.000 177.000 506.000
Skattekostnad -54.000 -33.000 -147.000 -51.000 -137.000
Årsresultat 171.000 98.000 437.000 126.000 369.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 192.000 222.000 134.000 165.000 199.000
Sum omløpsmidler 4.059.000 3.595.000 4.133.000 3.532.000 3.482.000
Sum eiendeler 4.251.000 3.817.000 4.267.000 3.697.000 3.681.000
Sum opptjent egenkapital 3.075.000 2.904.000 2.806.000 2.568.000 2.442.000
Sum egenkapital 3.275.000 3.104.000 3.006.000 2.768.000 2.642.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 977.000 713.000 1.261.000 929.000 1.039.000
Sum gjeld og egenkapital 4.252.000 3.817.000 4.267.000 3.697.000 3.681.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.603.000 4.426.000 4.968.000 4.261.000 4.383.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.603.000 4.426.000 4.968.000 4.261.000 4.383.000
Varekostnad -2.089.000 -2.497.000 -2.437.000 -2.059.000 -1.774.000
Lønninger -1.759.000 -1.358.000 -1.533.000 -1.575.000 -1.582.000
Avskrivning -37.000 -81.000 -29.000 -32.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -509.000 -376.000 -391.000 -434.000 -503.000
Driftskostnader -4.394.000 -4.312.000 -4.390.000 -4.100.000 -3.898.000
Driftsresultat 209.000 115.000 578.000 161.000 486.000
Finansinntekter 18.000 20.000 10.000 21.000 26.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -5.000 -6.000
Finans 17.000 17.000 7.000 16.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 0 -300.000
Årsresultat 171.000 98.000 437.000 126.000 369.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 39.000 27.000 29.000 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 147.000 184.000 107.000 136.000 168.000
Sum varige driftsmidler 147.000 184.000 107.000 136.000 168.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 192.000 222.000 134.000 165.000 199.000
Varebeholdning 797.000 640.000 999.000 815.000 762.000
Kundefordringer 1.684.000 1.570.000 1.487.000 1.224.000 1.121.000
Andre fordringer 40.000 15.000 10.000 43.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.538.000 1.370.000 1.637.000 1.450.000 1.563.000
Sum omløpsmidler 4.059.000 3.595.000 4.133.000 3.532.000 3.482.000
Sum eiendeler 4.251.000 3.817.000 4.267.000 3.697.000 3.681.000
Sum opptjent egenkapital 3.075.000 2.904.000 2.806.000 2.568.000 2.442.000
Sum egenkapital 3.275.000 3.104.000 3.006.000 2.768.000 2.642.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 47.000 189.000 134.000 121.000 36.000
Betalbar skatt 60.000 45.000 145.000 49.000 145.000
Skyldig offentlige avgifter 327.000 317.000 373.000 259.000 387.000
Utbytte 0 0 -200.000 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 542.000 162.000 410.000 501.000 172.000
Sum kortsiktig gjeld 977.000 713.000 1.261.000 929.000 1.039.000
Sum gjeld og egenkapital 4.252.000 3.817.000 4.267.000 3.697.000 3.681.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.082.000 2.882.000 2.872.000 2.603.000 2.443.000
Likviditetsgrad 1 4.2 5 3.3 3.8 3.4
Likviditetsgrad 2 3.3 4.1 2.5 3.0 2.7
Soliditet 7 81.3 70.4 74.9 71.8
Resultatgrad 4.5 2.6 11.6 3.8 11.1
Rentedekningsgrad 2 38.3 192.7 36.4 85.3
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 5.3 3.5 13.8 4.9 13.9
Signatur
23.01.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex