Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Almeq International As
Juridisk navn:  Almeq International As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64850150
Postboks 50 Utsikten 11 Fax: 64868910
1403 Langhus 3303 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 818749252
Aksjekapital: 1.440.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/1966 1
Foretakstype: AS
Revisor: Moltzau Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.05%
Resultat  
  
245.97%
Egenkapital  
  
27.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.145.000 2.467.000 1.570.000 999.000 986.000
Resultat: 435.000 -298.000 416.000 234.000 177.000
Egenkapital: -1.079.000 -1.487.000 -1.189.000 -1.506.000 -1.683.000
Regnskap for  Almeq International As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.145.000 2.467.000 1.570.000 999.000 986.000
Driftskostnader -1.705.000 -2.756.000 -1.154.000 -740.000 -763.000
Driftsresultat 440.000 -289.000 415.000 259.000 223.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -9.000 -1.000 -26.000 -46.000
Finans -5.000 -9.000 1.000 -26.000 -45.000
Resultat før skatt 435.000 -298.000 416.000 234.000 177.000
Skattekostnad -27.000 0 -99.000 -57.000 -46.000
Årsresultat 409.000 -298.000 317.000 176.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.781.000 845.000 1.920.000 1.713.000 1.967.000
Sum eiendeler 1.781.000 845.000 1.920.000 1.713.000 1.967.000
Sum opptjent egenkapital -2.519.000 -2.927.000 -2.629.000 -2.946.000 -3.123.000
Sum egenkapital -1.079.000 -1.487.000 -1.189.000 -1.506.000 -1.683.000
Sum langsiktig gjeld 1.825.000 2.195.000 2.826.000 3.021.000 3.196.000
Sum kortsiktig gjeld 1.035.000 138.000 283.000 199.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 1.781.000 846.000 1.920.000 1.714.000 1.967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.145.000 2.059.000 1.549.000 999.000 986.000
Andre inntekter 0 408.000 21.000 0 0
Driftsinntekter 2.145.000 2.467.000 1.570.000 999.000 986.000
Varekostnad -1.452.000 -2.570.000 -957.000 -604.000 -671.000
Lønninger 0 -1.000 0 -1.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -253.000 -185.000 -197.000 -135.000 -92.000
Driftskostnader -1.705.000 -2.756.000 -1.154.000 -740.000 -763.000
Driftsresultat 440.000 -289.000 415.000 259.000 223.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -9.000 -1.000 -26.000 -46.000
Finans -5.000 -9.000 1.000 -26.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 409.000 -298.000 317.000 176.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 1.513.000 1.513.000 1.513.000
Kundefordringer 734.000 723.000 138.000 80.000 297.000
Andre fordringer 145.000 36.000 34.000 18.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 902.000 86.000 235.000 102.000 91.000
Sum omløpsmidler 1.781.000 845.000 1.920.000 1.713.000 1.967.000
Sum eiendeler 1.781.000 845.000 1.920.000 1.713.000 1.967.000
Sum opptjent egenkapital -2.519.000 -2.927.000 -2.629.000 -2.946.000 -3.123.000
Sum egenkapital -1.079.000 -1.487.000 -1.189.000 -1.506.000 -1.683.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.825.000 2.195.000 2.826.000 3.021.000 3.196.000
Leverandørgjeld 766.000 0 47.000 4.000 154.000
Betalbar skatt 27.000 0 99.000 57.000 123.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 242.000 138.000 138.000 138.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 1.035.000 138.000 283.000 199.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 1.781.000 846.000 1.920.000 1.714.000 1.967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 746.000 707.000 1.637.000 1.514.000 1.513.000
Likviditetsgrad 1 1.7 6.1 6.8 8 4.3
Likviditetsgrad 2 1.7 6.1 1.4 1 1.1
Soliditet -60.6 -175.8 -61.9 -87.9 -85.6
Resultatgrad 20.5 -11.7 26.4 25.9 22.6
Rentedekningsgrad 8 -32.1 4 1 4.9
Gjeldsgrad -2.7 -1.6 -2.6 -2.1 -2.2
Total kapitalrentabilitet 24.7 -34.2 21.7 15.1 11.4
Signatur
04.10.2011
STYRETS FORMANN.
Prokurister
04.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex