Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alone Holding AS
Juridisk navn:  Alone Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Leif Otto Nesseth Leirvågdalen 77 C/O Leif Otto Nesseth Leirvågdalen 77 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 892124272
Aksjekapital: 1.636.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1380.85%
Egenkapital  
  
45.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -602.000 47.000 1.049.000 7.583.000 6.263.000
Egenkapital: 20.614.000 14.182.000 14.142.000 16.100.000 10.610.000
Regnskap for  Alone Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -24.000 -23.000 -28.000 -20.000 -50.000
Driftsresultat -24.000 -23.000 -28.000 -20.000 -50.000
Finansinntekter 84.000 111.000 1.234.000 7.815.000 6.895.000
Finanskostnader -662.000 -42.000 -157.000 -212.000 -582.000
Finans -578.000 69.000 1.077.000 7.603.000 6.313.000
Resultat før skatt -602.000 47.000 1.049.000 7.583.000 6.263.000
Skattekostnad -3.000 -7.000 -7.000 -93.000 -14.000
Årsresultat -605.000 40.000 1.042.000 7.490.000 6.249.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.950.000 4.940.000 4.437.000 4.137.000 4.037.000
Sum omløpsmidler 19.885.000 11.466.000 14.929.000 16.306.000 10.826.000
Sum eiendeler 25.835.000 16.406.000 19.366.000 20.443.000 14.863.000
Sum opptjent egenkapital 7.638.000 12.743.000 12.703.000 14.661.000 9.171.000
Sum egenkapital 20.614.000 14.182.000 14.142.000 16.100.000 10.610.000
Sum langsiktig gjeld 2.206.000 2.208.000 2.218.000 2.213.000 2.216.000
Sum kortsiktig gjeld 3.015.000 17.000 3.006.000 2.130.000 2.037.000
Sum gjeld og egenkapital 25.835.000 16.407.000 19.366.000 20.443.000 14.863.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -23.000 -28.000 -20.000 -50.000
Driftskostnader -24.000 -23.000 -28.000 -20.000 -50.000
Driftsresultat -24.000 -23.000 -28.000 -20.000 -50.000
Finansinntekter 84.000 111.000 1.234.000 7.815.000 6.895.000
Finanskostnader -662.000 -42.000 -157.000 -212.000 -582.000
Finans -578.000 69.000 1.077.000 7.603.000 6.313.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.500.000 0 -3.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat -605.000 40.000 1.042.000 7.490.000 6.249.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.950.000 4.940.000 4.437.000 4.137.000 4.037.000
Sum anleggsmidler 5.950.000 4.940.000 4.437.000 4.137.000 4.037.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.020.000 2.556.000 1.077.000 539.000 1.062.000
Sum investeringer 19.000 86.000 69.000 180.000 300.000
Kasse, bank 18.846.000 8.824.000 13.783.000 15.587.000 9.464.000
Sum omløpsmidler 19.885.000 11.466.000 14.929.000 16.306.000 10.826.000
Sum eiendeler 25.835.000 16.406.000 19.366.000 20.443.000 14.863.000
Sum opptjent egenkapital 7.638.000 12.743.000 12.703.000 14.661.000 9.171.000
Sum egenkapital 20.614.000 14.182.000 14.142.000 16.100.000 10.610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 8.000 18.000 13.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.206.000 2.208.000 2.218.000 2.213.000 2.216.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 17.000 2.000 96.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -4.500.000 0 -3.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 4.000 34.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 3.015.000 17.000 3.006.000 2.130.000 2.037.000
Sum gjeld og egenkapital 25.835.000 16.407.000 19.366.000 20.443.000 14.863.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.870.000 11.449.000 11.923.000 14.176.000 8.789.000
Likviditetsgrad 1 6.6 674.5 5 7.7 5.3
Likviditetsgrad 2 6.6 674.5 5 7.7 5.4
Soliditet 79.8 86.4 7 78.8 71.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - -0.5 -0.2 36.8 11.8
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.5 6.2 38.1 46.1
Signatur
29.02.2012
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex