Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alpine Products Scandinavia AS
Juridisk navn:  Alpine Products Scandinavia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22421201
C/O Andreas Gyrre Graahbakken 12A C/O Andreas Gyrre Graahbakken 12A Fax: 22421201
0286 Oslo 286 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 886744552
Aksjekapital: 770.500 NOK
Etableringsdato: 3/25/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1200%
Resultat  
  
-86.59%
Egenkapital  
  
-75.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 260.000 20.000 -159.000 543.000 449.000
Resultat: -153.000 -82.000 -190.000 290.000 290.000
Egenkapital: 50.000 202.000 284.000 474.000 187.000
Regnskap for  Alpine Products Scandinavia AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 260.000 20.000 -159.000 543.000 449.000
Driftskostnader -399.000 -100.000 -30.000 -253.000 -158.000
Driftsresultat -138.000 -79.000 -189.000 290.000 290.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -2.000 0 0 0
Finans -14.000 -2.000 0 0 0
Resultat før skatt -153.000 -82.000 -190.000 290.000 290.000
Skattekostnad 0 0 0 -3.000 0
Årsresultat -153.000 -82.000 -190.000 287.000 290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 438.000 272.000 0 0 290.000
Sum omløpsmidler 8.000 210.000 293.000 755.000 96.000
Sum eiendeler 446.000 482.000 293.000 755.000 386.000
Sum opptjent egenkapital -721.000 -568.000 -486.000 -297.000 -583.000
Sum egenkapital 50.000 202.000 284.000 474.000 187.000
Sum langsiktig gjeld 231.000 273.000 0 0 72.000
Sum kortsiktig gjeld 165.000 7.000 9.000 281.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 446.000 483.000 294.000 755.000 386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 260.000 20.000 -159.000 543.000 449.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 260.000 20.000 -159.000 543.000 449.000
Varekostnad -217.000 -100.000 -7.000 -181.000 -78.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -182.000 0 -23.000 -72.000 -80.000
Driftskostnader -399.000 -100.000 -30.000 -253.000 -158.000
Driftsresultat -138.000 -79.000 -189.000 290.000 290.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -2.000 0 0 0
Finans -14.000 -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -153.000 -82.000 -190.000 287.000 290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 272.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 272.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 438.000 0 0 0 290.000
Sum anleggsmidler 438.000 272.000 0 0 290.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 210.000 293.000 756.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 210.000 293.000 755.000 96.000
Sum eiendeler 446.000 482.000 293.000 755.000 386.000
Sum opptjent egenkapital -721.000 -568.000 -486.000 -297.000 -583.000
Sum egenkapital 50.000 202.000 284.000 474.000 187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 231.000 273.000 0 0 72.000
Leverandørgjeld 32.000 7.000 9.000 9.000 116.000
Betalbar skatt 0 0 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 109.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 0 0 160.000 0
Sum kortsiktig gjeld 165.000 7.000 9.000 281.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 446.000 483.000 294.000 755.000 386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -157.000 203.000 284.000 474.000 -30.000
Likviditetsgrad 1 0 3 32.6 2.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0 3 32.6 2.7 0.8
Soliditet 11.2 41.9 96.9 62.8 48.6
Resultatgrad -53.1 118.9 53.4 64.6
Rentedekningsgrad -9.9 -39.5
Gjeldsgrad 7.9 1.4 0.0 0.6 1.1
Total kapitalrentabilitet -30.9 -16.4 -64.5 38.4 75.3
Signatur
31.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex