Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alpine Products Scandinavia AS
Juridisk navn:  Alpine Products Scandinavia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22421201
C/O Andreas Gyrre Graahbakken 12A C/O Andreas Gyrre Graahbakken 12A Fax: 22421201
0286 Oslo 286 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 886744552
Aksjekapital: 771.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
121.15%
Resultat  
  
105.23%
Egenkapital  
  
16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 575.000 260.000 20.000 -159.000 543.000
Resultat: 8.000 -153.000 -82.000 -190.000 290.000
Egenkapital: 58.000 50.000 202.000 284.000 474.000
Regnskap for  Alpine Products Scandinavia AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 575.000 260.000 20.000 -159.000 543.000
Driftskostnader -556.000 -399.000 -100.000 -30.000 -253.000
Driftsresultat 19.000 -138.000 -79.000 -189.000 290.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -14.000 -2.000 0 0
Finans -11.000 -14.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt 8.000 -153.000 -82.000 -190.000 290.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -3.000
Årsresultat 8.000 -153.000 -82.000 -190.000 287.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 677.000 438.000 272.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 8.000 210.000 293.000 755.000
Sum eiendeler 678.000 446.000 482.000 293.000 755.000
Sum opptjent egenkapital -712.000 -721.000 -568.000 -486.000 -297.000
Sum egenkapital 58.000 50.000 202.000 284.000 474.000
Sum langsiktig gjeld 199.000 231.000 273.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 420.000 165.000 7.000 9.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 678.000 446.000 483.000 294.000 755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 575.000 260.000 20.000 -159.000 543.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 575.000 260.000 20.000 -159.000 543.000
Varekostnad -416.000 -217.000 -100.000 -7.000 -181.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -182.000 0 -23.000 -72.000
Driftskostnader -556.000 -399.000 -100.000 -30.000 -253.000
Driftsresultat 19.000 -138.000 -79.000 -189.000 290.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -14.000 -2.000 0 0
Finans -11.000 -14.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 -153.000 -82.000 -190.000 287.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 272.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 272.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 677.000 438.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 677.000 438.000 272.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 210.000 293.000 756.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 8.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 8.000 210.000 293.000 755.000
Sum eiendeler 678.000 446.000 482.000 293.000 755.000
Sum opptjent egenkapital -712.000 -721.000 -568.000 -486.000 -297.000
Sum egenkapital 58.000 50.000 202.000 284.000 474.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 199.000 231.000 273.000 0 0
Leverandørgjeld 14.000 32.000 7.000 9.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 109.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 406.000 133.000 0 0 160.000
Sum kortsiktig gjeld 420.000 165.000 7.000 9.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 678.000 446.000 483.000 294.000 755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -419.000 -157.000 203.000 284.000 474.000
Likviditetsgrad 1 0 0 3 32.6 2.7
Likviditetsgrad 2 0 0 3 32.6 2.7
Soliditet 8.6 11.2 41.9 96.9 62.8
Resultatgrad 3.3 -53.1 118.9 53.4
Rentedekningsgrad 1.7 -9.9 -39.5
Gjeldsgrad 10.7 7.9 1.4 0.0 0.6
Total kapitalrentabilitet 2.8 -30.9 -16.4 -64.5 38.4
Signatur
31.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex