Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alsaker Fjordbruk AS
Juridisk navn:  Alsaker Fjordbruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53430100
Flakkavågsvegen 12 Flakkavågsvegen 12 Fax: 53430101
5694 Onarheim 5694 Onarheim
Fylke: Kommune:
Vestland Tysnes
Org.nr: 979494009
Aksjekapital: 40.100.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 12/18/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
96.09%
Resultat  
  
29.34%
Egenkapital  
  
12.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 139.425.000 71.102.000 92.875.000 49.364.000 38.181.000
Resultat: 525.224.000 406.093.000 561.106.000 455.401.000 171.726.000
Egenkapital: 659.685.000 585.437.000 590.950.000 474.980.000 541.265.000
Regnskap for  Alsaker Fjordbruk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 139.425.000 71.102.000 92.875.000 49.364.000 38.181.000
Driftskostnader -127.240.000 -65.751.000 -52.511.000 -88.374.000 -41.440.000
Driftsresultat 12.185.000 5.350.000 40.363.000 -39.009.000 -3.259.000
Finansinntekter 519.683.000 403.487.000 526.307.000 495.857.000 178.900.000
Finanskostnader -6.644.000 -2.744.000 -5.564.000 -1.446.000 -3.916.000
Finans 513.039.000 400.743.000 520.743.000 494.411.000 174.984.000
Resultat før skatt 525.224.000 406.093.000 561.106.000 455.401.000 171.726.000
Skattekostnad -102.155.000 -83.388.000 -120.004.000 -110.458.000 -40.952.000
Årsresultat 423.069.000 322.706.000 441.102.000 344.943.000 130.774.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.066.400.000 880.830.000 725.756.000 716.200.000 716.535.000
Sum omløpsmidler 599.636.000 494.754.000 596.858.000 637.914.000 201.792.000
Sum eiendeler 1.666.036.000 1.375.584.000 1.322.614.000 1.354.114.000 918.327.000
Sum opptjent egenkapital 611.585.000 537.337.000 542.850.000 426.880.000 493.165.000
Sum egenkapital 659.685.000 585.437.000 590.950.000 474.980.000 541.265.000
Sum langsiktig gjeld 850.000 758.000 749.000 794.000 745.000
Sum kortsiktig gjeld 1.005.501.000 789.388.000 730.914.000 878.339.000 376.317.000
Sum gjeld og egenkapital 1.666.036.000 1.375.583.000 1.322.613.000 1.354.113.000 918.327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.146.000 14.167.000 40.787.000 4.000 3.000
Andre inntekter 61.279.000 56.935.000 52.088.000 49.361.000 38.178.000
Driftsinntekter 139.425.000 71.102.000 92.875.000 49.364.000 38.181.000
Varekostnad -65.971.000 -8.826.000 -2.000 -39.018.000 -3.276.000
Lønninger -34.790.000 -32.095.000 -29.885.000 -28.450.000 -18.886.000
Avskrivning -2.288.000 -1.832.000 -1.579.000 -1.289.000 -1.217.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.191.000 -22.998.000 -21.045.000 -19.617.000 -18.061.000
Driftskostnader -127.240.000 -65.751.000 -52.511.000 -88.374.000 -41.440.000
Driftsresultat 12.185.000 5.350.000 40.363.000 -39.009.000 -3.259.000
Finansinntekter 519.683.000 403.487.000 526.307.000 495.857.000 178.900.000
Finanskostnader -6.644.000 -2.744.000 -5.564.000 -1.446.000 -3.916.000
Finans 513.039.000 400.743.000 520.743.000 494.411.000 174.984.000
Konsernbidrag -348.821.000 -328.219.000 -325.132.000 -411.227.000 -77.450.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 423.069.000 322.706.000 441.102.000 344.943.000 130.774.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 917.000 928.000 939.000 951.000 963.000
Maskiner anlegg 1.928.000 1.513.000 1.774.000 2.126.000 2.418.000
Driftsløsøre 5.238.000 4.640.000 2.936.000 3.003.000 2.711.000
Sum varige driftsmidler 16.408.000 11.617.000 10.778.000 11.623.000 7.956.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.049.992.000 869.213.000 714.977.000 704.577.000 708.579.000
Sum anleggsmidler 1.066.400.000 880.830.000 725.756.000 716.200.000 716.535.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.417.000 63.249.000 54.010.000 51.978.000 39.701.000
Andre fordringer 456.165.000 358.379.000 469.586.000 483.344.000 159.600.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.054.000 3.125.000 3.261.000 2.593.000 2.490.000
Sum omløpsmidler 599.636.000 494.754.000 596.858.000 637.914.000 201.792.000
Sum eiendeler 1.666.036.000 1.375.584.000 1.322.614.000 1.354.114.000 918.327.000
Sum opptjent egenkapital 611.585.000 537.337.000 542.850.000 426.880.000 493.165.000
Sum egenkapital 659.685.000 585.437.000 590.950.000 474.980.000 541.265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 850.000 758.000 749.000 794.000 745.000
Gjeld til kredittinstitutt 511.161.000 360.163.000 261.634.000 331.845.000 182.798.000
Sum langsiktig gjeld 850.000 758.000 749.000 794.000 745.000
Leverandørgjeld 5.218.000 1.672.000 2.310.000 2.367.000 2.043.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 2.510.000 2.288.000 3.479.000 1.687.000 1.447.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 486.611.000 425.265.000 463.490.000 542.441.000 190.028.000
Sum kortsiktig gjeld 1.005.501.000 789.388.000 730.914.000 878.339.000 376.317.000
Sum gjeld og egenkapital 1.666.036.000 1.375.583.000 1.322.613.000 1.354.113.000 918.327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -405.865.000 -294.634.000 -134.056.000 -240.425.000 -174.525.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.8 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6
Soliditet 39.6 42.6 44.7 35.1 58.9
Resultatgrad 8.7 7.5 43.5 -8.5
Rentedekningsgrad 1.8 1.9 7.3 44.9
Gjeldsgrad 1.5 1.3 1.2 1.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 31.9 29.7 42.8 33.7 19.1
Signatur
09.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex