Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alsj - Invest AS
Juridisk navn:  Alsj - Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsbrotet 211 Bjørndalsbrotet 211 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992539690
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/18/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
474.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.087.000 0 0 0 0
Egenkapital: 1.316.000 229.000 229.000 229.000 229.000
Regnskap for  Alsj - Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 0 0 0 0
Driftsresultat -5.000 0 0 0 0
Finansinntekter 1.092.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.092.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.087.000 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.087.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 174.000 212.000 212.000 182.000 182.000
Sum omløpsmidler 1.142.000 17.000 17.000 47.000 47.000
Sum eiendeler 1.316.000 229.000 229.000 229.000 229.000
Sum opptjent egenkapital 1.216.000 129.000 129.000 129.000 129.000
Sum egenkapital 1.316.000 229.000 229.000 229.000 229.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.316.000 229.000 229.000 229.000 229.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 0 0 0 0
Driftsresultat -5.000 0 0 0 0
Finansinntekter 1.092.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.092.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.087.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 174.000 212.000 212.000 182.000 182.000
Sum anleggsmidler 174.000 212.000 212.000 182.000 182.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.142.000 17.000 17.000 47.000 47.000
Sum omløpsmidler 1.142.000 17.000 17.000 47.000 47.000
Sum eiendeler 1.316.000 229.000 229.000 229.000 229.000
Sum opptjent egenkapital 1.216.000 129.000 129.000 129.000 129.000
Sum egenkapital 1.316.000 229.000 229.000 229.000 229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.316.000 229.000 229.000 229.000 229.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.142.000 17.000 17.000 47.000 47.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 82.6 0 0 0.0 0.0
Signatur
03.06.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex