Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alstahaug Arabians AS
Juridisk navn:  Alstahaug Arabians AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75043840
Alstahaug Gård Alstahaug Gård Fax:
8804 Sandnessjøen 8804 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 993149489
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/23/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-26.86%
Egenkapital  
  
13.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 177.000 242.000 30.000 28.000 16.000
Egenkapital: 1.334.000 1.171.000 941.000 918.000 898.000
Regnskap for  Alstahaug Arabians AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -11.000 -18.000 -17.000 -16.000
Driftsresultat -17.000 -11.000 -18.000 -17.000 -16.000
Finansinntekter 206.000 265.000 60.000 55.000 42.000
Finanskostnader -12.000 -12.000 -12.000 -10.000 -10.000
Finans 194.000 253.000 48.000 45.000 32.000
Resultat før skatt 177.000 242.000 30.000 28.000 16.000
Skattekostnad -14.000 -12.000 -8.000 -8.000 -4.000
Årsresultat 163.000 231.000 23.000 21.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.786.000 1.700.000 1.635.000 1.630.000 1.575.000
Sum omløpsmidler 252.000 210.000 32.000 7.000 6.000
Sum eiendeler 2.038.000 1.910.000 1.667.000 1.637.000 1.581.000
Sum opptjent egenkapital 1.234.000 1.071.000 841.000 818.000 798.000
Sum egenkapital 1.334.000 1.171.000 941.000 918.000 898.000
Sum langsiktig gjeld 690.000 728.000 719.000 711.000 680.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 12.000 8.000 8.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 2.038.000 1.911.000 1.668.000 1.637.000 1.582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -11.000 -18.000 -17.000 -16.000
Driftskostnader -17.000 -11.000 -18.000 -17.000 -16.000
Driftsresultat -17.000 -11.000 -18.000 -17.000 -16.000
Finansinntekter 206.000 265.000 60.000 55.000 42.000
Finanskostnader -12.000 -12.000 -12.000 -10.000 -10.000
Finans 194.000 253.000 48.000 45.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 163.000 231.000 23.000 21.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.786.000 1.700.000 1.635.000 1.630.000 1.575.000
Sum anleggsmidler 1.786.000 1.700.000 1.635.000 1.630.000 1.575.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 252.000 210.000 32.000 7.000 6.000
Sum omløpsmidler 252.000 210.000 32.000 7.000 6.000
Sum eiendeler 2.038.000 1.910.000 1.667.000 1.637.000 1.581.000
Sum opptjent egenkapital 1.234.000 1.071.000 841.000 818.000 798.000
Sum egenkapital 1.334.000 1.171.000 941.000 918.000 898.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 690.000 728.000 719.000 711.000 680.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 14.000 12.000 8.000 8.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 12.000 8.000 8.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 2.038.000 1.911.000 1.668.000 1.637.000 1.582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 238.000 198.000 24.000 -1.000 2.000
Likviditetsgrad 1 1 17.5 4 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 1 17.5 4 0.9 1.6
Soliditet 65.5 61.3 56.4 56.1 56.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.4 -0.9 -1.5 3.8 2.6
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 9.3 13.3 2.5 2.3 1.6
Prokurister
19.11.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex