Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alta Fiskeriselskap AS
Juridisk navn:  Alta Fiskeriselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78440985
Postboks 1415 Markveien 57 Fax: 78440985
9506 Alta 9510 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 987504781
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/20/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Isak Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
175.35%
Resultat  
  
54.26%
Egenkapital  
  
10.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.328.000 5.930.000 6.598.000 6.657.000 33.771.000
Resultat: 2.118.000 1.373.000 2.273.000 -684.000 13.456.000
Egenkapital: 17.388.000 15.737.000 12.991.000 10.378.000 5.587.000
Regnskap for  Alta Fiskeriselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.328.000 5.930.000 6.598.000 6.657.000 33.771.000
Driftskostnader -13.269.000 -3.529.000 -4.296.000 -6.105.000 -19.318.000
Driftsresultat 3.059.000 2.400.000 2.302.000 552.000 14.453.000
Finansinntekter 298.000 123.000 1.197.000 225.000 11.000
Finanskostnader -1.238.000 -1.149.000 -1.226.000 -1.461.000 -1.009.000
Finans -940.000 -1.026.000 -29.000 -1.236.000 -998.000
Resultat før skatt 2.118.000 1.373.000 2.273.000 -684.000 13.456.000
Skattekostnad -18.000 1.373.000 341.000 628.000 -554.000
Årsresultat 2.100.000 2.746.000 2.613.000 -56.000 12.902.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 161.386.000 113.896.000 53.831.000 38.283.000 33.207.000
Sum omløpsmidler 29.119.000 21.298.000 27.032.000 26.555.000 2.403.000
Sum eiendeler 190.505.000 135.194.000 80.863.000 64.838.000 35.610.000
Sum opptjent egenkapital 16.287.000 14.636.000 11.890.000 9.277.000 4.487.000
Sum egenkapital 17.388.000 15.737.000 12.991.000 10.378.000 5.587.000
Sum langsiktig gjeld 165.969.000 115.710.000 65.131.000 51.370.000 27.743.000
Sum kortsiktig gjeld 7.147.000 3.746.000 2.741.000 3.090.000 2.279.000
Sum gjeld og egenkapital 190.504.000 135.193.000 80.863.000 64.838.000 35.609.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.328.000 5.925.000 6.598.000 5.902.000 19.319.000
Andre inntekter 0 5.000 0 754.000 14.452.000
Driftsinntekter 16.328.000 5.930.000 6.598.000 6.657.000 33.771.000
Varekostnad -2.000 0 -15.000 439.000 -1.000
Lønninger -8.153.000 -1.776.000 -1.449.000 -2.893.000 -9.491.000
Avskrivning -1.165.000 -519.000 -672.000 -895.000 -2.165.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.949.000 -1.234.000 -2.160.000 -2.756.000 -7.661.000
Driftskostnader -13.269.000 -3.529.000 -4.296.000 -6.105.000 -19.318.000
Driftsresultat 3.059.000 2.400.000 2.302.000 552.000 14.453.000
Finansinntekter 298.000 123.000 1.197.000 225.000 11.000
Finanskostnader -1.238.000 -1.149.000 -1.226.000 -1.461.000 -1.009.000
Finans -940.000 -1.026.000 -29.000 -1.236.000 -998.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.100.000 2.746.000 2.613.000 -56.000 12.902.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.284.000 11.652.000 12.020.000 12.388.000 12.756.000
Fast eiendom 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Maskiner anlegg 0 0 0 8.000 35.000
Driftsløsøre 645.000 352.000 461.000 471.000 2.215.000
Sum varige driftsmidler 149.588.000 97.685.000 33.486.000 2.603.000 13.045.000
Sum finansielle anleggsmidler 514.000 4.559.000 8.325.000 23.293.000 7.407.000
Sum anleggsmidler 161.386.000 113.896.000 53.831.000 38.283.000 33.207.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 880.000 188.000 274.000 849.000 9.000
Andre fordringer 2.465.000 7.231.000 6.335.000 2.064.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.774.000 13.879.000 20.423.000 23.642.000 2.375.000
Sum omløpsmidler 29.119.000 21.298.000 27.032.000 26.555.000 2.403.000
Sum eiendeler 190.505.000 135.194.000 80.863.000 64.838.000 35.610.000
Sum opptjent egenkapital 16.287.000 14.636.000 11.890.000 9.277.000 4.487.000
Sum egenkapital 17.388.000 15.737.000 12.991.000 10.378.000 5.587.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.083.000 2.432.000 4.772.000 5.112.000 554.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 165.969.000 115.710.000 65.131.000 51.370.000 27.743.000
Leverandørgjeld 1.149.000 2.128.000 -32.000 84.000 487.000
Betalbar skatt 816.000 966.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.074.000 183.000 187.000 97.000 1.556.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.109.000 469.000 2.587.000 2.909.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 7.147.000 3.746.000 2.741.000 3.090.000 2.279.000
Sum gjeld og egenkapital 190.504.000 135.193.000 80.863.000 64.838.000 35.609.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.972.000 17.552.000 24.291.000 23.465.000 124.000
Likviditetsgrad 1 4.1 5.7 9.9 8.6 1.1
Likviditetsgrad 2 4.1 5.7 9.9 8.6 1.1
Soliditet 9.1 11.6 16.1 1 15.7
Resultatgrad 18.7 40.5 34.9 8.3 42.8
Rentedekningsgrad 2.5 2.1 1.9 0.4 14.3
Gjeldsgrad 1 7.6 5.2 5.2 5.4
Total kapitalrentabilitet 1.8 1.9 4.3 1.2 40.6
Signatur
22.01.2018
DAGLIG LEDER, STYRETS LEDER OG STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex