Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Altmann Service As
Juridisk navn:  Altmann Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90057346
Alvaliå 4 Alvaliå 4 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 988475033
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/14/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
44.18%
Resultat  
  
-463.16%
Egenkapital  
  
-97.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.462.000 1.014.000 1.989.000 2.259.000 1.584.000
Resultat: -207.000 57.000 1.000 228.000 64.000
Egenkapital: 5.000 213.000 170.000 169.000 102.000
Regnskap for  Altmann Service As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.462.000 1.014.000 1.989.000 2.259.000 1.584.000
Driftskostnader -1.670.000 -958.000 -1.989.000 -2.032.000 -1.518.000
Driftsresultat -208.000 57.000 1.000 228.000 66.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -3.000
Finans 1.000 1.000 0 0 -2.000
Resultat før skatt -207.000 57.000 1.000 228.000 64.000
Skattekostnad 0 -14.000 0 -61.000 -17.000
Årsresultat -207.000 43.000 1.000 167.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 47.000 67.000 87.000 2.000
Sum omløpsmidler 242.000 308.000 433.000 680.000 248.000
Sum eiendeler 258.000 355.000 500.000 767.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 113.000 70.000 69.000 2.000
Sum egenkapital 5.000 213.000 170.000 169.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 253.000 142.000 329.000 596.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 258.000 355.000 500.000 767.000 250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.462.000 1.014.000 1.989.000 2.259.000 1.584.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.462.000 1.014.000 1.989.000 2.259.000 1.584.000
Varekostnad -767.000 -176.000 -694.000 -706.000 -681.000
Lønninger -639.000 -543.000 -1.007.000 -1.062.000 -604.000
Avskrivning -15.000 -20.000 -20.000 -12.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -249.000 -219.000 -268.000 -252.000 -233.000
Driftskostnader -1.670.000 -958.000 -1.989.000 -2.032.000 -1.518.000
Driftsresultat -208.000 57.000 1.000 228.000 66.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -3.000
Finans 1.000 1.000 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Årsresultat -207.000 43.000 1.000 167.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 47.000 67.000 87.000 0
Sum varige driftsmidler 16.000 47.000 67.000 87.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 47.000 67.000 87.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 119.000 145.000 263.000 224.000 79.000
Andre fordringer 16.000 137.000 106.000 138.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 107.000 25.000 63.000 317.000 88.000
Sum omløpsmidler 242.000 308.000 433.000 680.000 248.000
Sum eiendeler 258.000 355.000 500.000 767.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 113.000 70.000 69.000 2.000
Sum egenkapital 5.000 213.000 170.000 169.000 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 2.000 0
Leverandørgjeld 66.000 6.000 102.000 129.000 32.000
Betalbar skatt 0 15.000 1.000 58.000 0
Skyldig offentlige avgifter 79.000 56.000 133.000 210.000 60.000
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 109.000 65.000 93.000 99.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 142.000 329.000 596.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 258.000 355.000 500.000 767.000 250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.000 166.000 104.000 84.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1 2.2 1.3 1.1 1.7
Likviditetsgrad 2 1 2.2 1.3 1.2 1.7
Soliditet 1.9 6 3 22.0 40.8
Resultatgrad -14.2 5.6 0.1 10.1 4.2
Rentedekningsgrad 1 229.0 22.3
Gjeldsgrad 50.6 0.7 1.9 3.5 1.5
Total kapitalrentabilitet -80.2 16.3 0.4 29.9 26.8
Signatur
05.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex