Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alto Rør AS
Juridisk navn:  Alto Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70193676
Rabbeneset 6 Rabbeneset 6 Fax: 95006060
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 988359246
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Completum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.32%
Resultat  
  
-63.76%
Egenkapital  
  
7.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.154.000 7.443.000 5.426.000 5.986.000 6.797.000
Resultat: 79.000 218.000 35.000 332.000 186.000
Egenkapital: 928.000 866.000 698.000 670.000 426.000
Regnskap for  Alto Rør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.154.000 7.443.000 5.426.000 5.986.000 6.797.000
Driftskostnader -5.983.000 -7.141.000 -5.400.000 -5.653.000 -6.611.000
Driftsresultat 171.000 302.000 25.000 333.000 186.000
Finansinntekter 8.000 16.000 15.000 8.000 9.000
Finanskostnader -101.000 -100.000 -4.000 -9.000 -10.000
Finans -93.000 -84.000 11.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 79.000 218.000 35.000 332.000 186.000
Skattekostnad -17.000 -50.000 -7.000 -88.000 -50.000
Årsresultat 61.000 168.000 28.000 244.000 136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.414.000 3.340.000 326.000 389.000 392.000
Sum omløpsmidler 1.211.000 2.018.000 1.692.000 1.348.000 1.253.000
Sum eiendeler 4.625.000 5.358.000 2.018.000 1.737.000 1.645.000
Sum opptjent egenkapital 828.000 766.000 598.000 570.000 326.000
Sum egenkapital 928.000 866.000 698.000 670.000 426.000
Sum langsiktig gjeld 2.713.000 2.869.000 77.000 127.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 984.000 1.624.000 1.243.000 940.000 1.056.000
Sum gjeld og egenkapital 4.625.000 5.359.000 2.018.000 1.737.000 1.645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.921.000 7.154.000 5.425.000 5.985.000 6.773.000
Andre inntekter 233.000 289.000 1.000 1.000 24.000
Driftsinntekter 6.154.000 7.443.000 5.426.000 5.986.000 6.797.000
Varekostnad -2.491.000 -3.701.000 -2.641.000 -2.755.000 -3.215.000
Lønninger -2.756.000 -2.621.000 -2.254.000 -2.324.000 -2.832.000
Avskrivning -57.000 -62.000 -62.000 -61.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -679.000 -757.000 -443.000 -513.000 -502.000
Driftskostnader -5.983.000 -7.141.000 -5.400.000 -5.653.000 -6.611.000
Driftsresultat 171.000 302.000 25.000 333.000 186.000
Finansinntekter 8.000 16.000 15.000 8.000 9.000
Finanskostnader -101.000 -100.000 -4.000 -9.000 -10.000
Finans -93.000 -84.000 11.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 168.000 28.000 244.000 136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.076.000 3.076.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 204.000 154.000 216.000 279.000 331.000
Sum varige driftsmidler 3.280.000 3.230.000 216.000 279.000 331.000
Sum finansielle anleggsmidler 134.000 110.000 110.000 110.000 60.000
Sum anleggsmidler 3.414.000 3.340.000 326.000 389.000 392.000
Varebeholdning 114.000 94.000 100.000 99.000 117.000
Kundefordringer 602.000 442.000 363.000 459.000 491.000
Andre fordringer 18.000 20.000 40.000 38.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 477.000 1.462.000 1.189.000 753.000 601.000
Sum omløpsmidler 1.211.000 2.018.000 1.692.000 1.348.000 1.253.000
Sum eiendeler 4.625.000 5.358.000 2.018.000 1.737.000 1.645.000
Sum opptjent egenkapital 828.000 766.000 598.000 570.000 326.000
Sum egenkapital 928.000 866.000 698.000 670.000 426.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 11.000 19.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.713.000 2.869.000 77.000 127.000 163.000
Leverandørgjeld 193.000 707.000 670.000 36.000 144.000
Betalbar skatt 23.000 56.000 14.000 92.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 480.000 514.000 298.000 557.000 580.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 288.000 346.000 261.000 255.000 315.000
Sum kortsiktig gjeld 984.000 1.624.000 1.243.000 940.000 1.056.000
Sum gjeld og egenkapital 4.625.000 5.359.000 2.018.000 1.737.000 1.645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 227.000 394.000 449.000 408.000 197.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1
Soliditet 20.1 16.2 34.6 38.6 25.9
Resultatgrad 2.8 4.1 0.5 5.6 2.7
Rentedekningsgrad 1.7 3 6.3 37.9 19.5
Gjeldsgrad 4 5.2 1.9 1.6 2.9
Total kapitalrentabilitet 3.9 5.9 2 19.6 11.9
Signatur
04.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex