Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Altus Pulsus AS
Juridisk navn:  Altus Pulsus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23226767
Sandakerveien 24C Sandakerveien 24C Fax: 23226550
0473 Oslo 473 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989704494
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 88
Etableringsdato: 3/10/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Drammen Revisjon AS
Regnskapsfører: Zenith Eiendom As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.79%
Resultat  
  
-69.88%
Egenkapital  
  
6.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 23.692.000 23.050.000 20.310.000 19.730.000 20.457.000
Resultat: 1.208.000 4.010.000 3.441.000 1.615.000 1.747.000
Egenkapital: 196.000 184.000 214.000 1.709.000 533.000
Regnskap for  Altus Pulsus AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 23.692.000 23.050.000 20.310.000 19.730.000 20.457.000
Driftskostnader -20.022.000 -19.023.000 -16.781.000 -18.098.000 -18.691.000
Driftsresultat 3.669.000 4.027.000 3.529.000 1.632.000 1.767.000
Finansinntekter 39.000 14.000 8.000 11.000 28.000
Finanskostnader -2.500.000 -32.000 -96.000 -28.000 -47.000
Finans -2.461.000 -18.000 -88.000 -17.000 -19.000
Resultat før skatt 1.208.000 4.010.000 3.441.000 1.615.000 1.747.000
Skattekostnad -796.000 -916.000 -835.000 -439.000 -519.000
Årsresultat 412.000 3.094.000 2.606.000 1.176.000 1.228.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.782.000 2.943.000 3.300.000 1.930.000 2.409.000
Sum omløpsmidler 5.737.000 5.297.000 3.974.000 2.811.000 3.412.000
Sum eiendeler 8.519.000 8.240.000 7.274.000 4.741.000 5.821.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 74.000 104.000 1.599.000 423.000
Sum egenkapital 196.000 184.000 214.000 1.709.000 533.000
Sum langsiktig gjeld 2.198.000 707.000 1.004.000 278.000 611.000
Sum kortsiktig gjeld 6.125.000 7.349.000 6.056.000 2.755.000 4.677.000
Sum gjeld og egenkapital 8.519.000 8.240.000 7.274.000 4.742.000 5.821.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.349.000 6.513.000 4.421.000 3.412.000 3.523.000
Andre inntekter 17.343.000 16.538.000 15.888.000 16.318.000 16.935.000
Driftsinntekter 23.692.000 23.050.000 20.310.000 19.730.000 20.457.000
Varekostnad -772.000 -669.000 -794.000 -1.035.000 -1.210.000
Lønninger -10.146.000 -9.820.000 -8.781.000 -8.190.000 -8.074.000
Avskrivning -512.000 -515.000 690.000 -826.000 -810.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.592.000 -8.019.000 -7.896.000 -8.047.000 -8.597.000
Driftskostnader -20.022.000 -19.023.000 -16.781.000 -18.098.000 -18.691.000
Driftsresultat 3.669.000 4.027.000 3.529.000 1.632.000 1.767.000
Finansinntekter 39.000 14.000 8.000 11.000 28.000
Finanskostnader -2.500.000 -32.000 -96.000 -28.000 -47.000
Finans -2.461.000 -18.000 -88.000 -17.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -3.100.000 -2.600.000 0 -2.750.000
Årsresultat 412.000 3.094.000 2.606.000 1.176.000 1.228.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 52.000 283.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.782.000 2.943.000 3.300.000 1.803.000 2.051.000
Sum varige driftsmidler 2.782.000 2.943.000 3.300.000 1.803.000 2.051.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 75.000 75.000
Sum anleggsmidler 2.782.000 2.943.000 3.300.000 1.930.000 2.409.000
Varebeholdning 182.000 249.000 202.000 291.000 275.000
Kundefordringer 873.000 667.000 52.000 89.000 188.000
Andre fordringer 546.000 1.689.000 169.000 255.000 216.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.136.000 2.691.000 3.551.000 2.176.000 2.733.000
Sum omløpsmidler 5.737.000 5.297.000 3.974.000 2.811.000 3.412.000
Sum eiendeler 8.519.000 8.240.000 7.274.000 4.741.000 5.821.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 74.000 104.000 1.599.000 423.000
Sum egenkapital 196.000 184.000 214.000 1.709.000 533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 198.000 218.000 248.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 819.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.198.000 707.000 1.004.000 278.000 611.000
Leverandørgjeld 594.000 148.000 264.000 385.000 230.000
Betalbar skatt 815.000 946.000 535.000 341.000 0
Skyldig offentlige avgifter 690.000 666.000 565.000 476.000 523.000
Utbytte -400.000 -3.100.000 -2.600.000 0 -2.750.000
Annen kortsiktig gjeld 2.806.000 2.489.000 2.091.000 1.553.000 1.173.000
Sum kortsiktig gjeld 6.125.000 7.349.000 6.056.000 2.755.000 4.677.000
Sum gjeld og egenkapital 8.519.000 8.240.000 7.274.000 4.742.000 5.821.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -388.000 -2.052.000 -2.082.000 56.000 -1.265.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.7 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.6 0.9 0.7
Soliditet 2.3 2.2 2.9 3 9.2
Resultatgrad 15.5 17.5 17.4 8.3 8.6
Rentedekningsgrad 1.5 125.8 36.8 58.3 38.2
Gjeldsgrad 42.5 43.8 3 1.8 9.9
Total kapitalrentabilitet 43.5 4 48.6 34.6 30.8
Signatur
23.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex