Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alusoft
Juridisk navn:  Alusoft
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21080240
Postboks 11 Bjorhaugslettå 38 Fax: 51213263
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 896409662
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/20/2011
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
26.83%
Resultat  
  
-33.33%
Egenkapital  
  
21.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011
Omsetning: 52.000 41.000 24.000
Resultat: 4.000 6.000 9.000
Egenkapital: 17.000 14.000 7.000
Regnskap for  Alusoft
Resultat 2013 2012 2011
Driftsinntekter 52.000 41.000 24.000
Driftskostnader -48.000 -35.000 -15.000
Driftsresultat 4.000 6.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 4.000 6.000 9.000
Skattekostnad -1.000 1.000 -3.000
Årsresultat 3.000 7.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 41.000 19.000 9.000
Sum eiendeler 41.000 19.000 9.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 14.000 7.000
Sum egenkapital 17.000 14.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 5.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 19.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.000 41.000 24.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 52.000 41.000 24.000
Varekostnad -3.000 -19.000 -15.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -16.000 0
Driftskostnader -48.000 -35.000 -15.000
Driftsresultat 4.000 6.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.000 7.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 40.000 18.000 7.000
Andre fordringer 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 3.000
Sum omløpsmidler 41.000 19.000 9.000
Sum eiendeler 41.000 19.000 9.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 14.000 7.000
Sum egenkapital 17.000 14.000 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0
Betalbar skatt 1.000 2.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 5.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 19.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 14.000 6.000
Likviditetsgrad 1 1.7 3.8 3.0
Likviditetsgrad 2 1.8 3.9 3.1
Soliditet 41.5 73.7 70.0
Resultatgrad 7.7 14.6 37.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.8 31.6 90.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex